Додаток

до рішення виконавчого комітету 

____________ 2021 року № ____

 

Прогноз

бюджету Городоцької сільської територіальної громади на 2022 – 2024 роки 

(17553000000)

(код бюджету)

І. Загальна частина

Прогноз бюджету Городоцької сільської  територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки», постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки», наказу Міністерства фінансів України від 02 червня 2021 року № 314 «Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання» (із змінами), листа Міністерства фінансів України від 09 червня 2021 року № 05110-14-6/18181 «Про прогнози місцевих бюджетів на 2022-2024 роки», рішення виконавчого комітету Городоцької сільської ради   від 27 травня 2021  року №77 «Про схвалення плану заходів щодо організації  роботи із складання прогнозу бюджету Городоцької  сільської територіальної  громади на 2022-2024 роки, складання проекту бюджету Городоцької сільської територіальної громади на 2022 рік», розпорядження сільського  голови від 10 червня 2021 року №53 «Про створення робочої групи з питань  організації роботи із складання прогнозу бюджету Городоцької сільської територіальної громади на 2022-2024 роки та проекту бюджету Городоцької сільської  територіальної громади на 2022 рік, наказу фінансового відділу Городоцької  сільської ради від 25 червня 2021 року № 17 «Про затвердження Інструкції щодо складання прогнозу місцевого бюджету» .

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом як складової системи управління місцевих фінансів, встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку територіальної громади та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

Основними завданнями бюджетної політики на середньостроковий період є:

– спрямування наявних фінансових ресурсів місцевого бюджету у відповідності з  напрямками стратегічного та соціально-економічного розвитку громади, забезпечення розвитку галузей згідно з передбаченими заходами;

– підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;

– посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;

– дотримання граничних обсягів дефіциту бюджету та своєчасне в повному обсязі виконання зобов’язань за договорами;

– забезпечення фінансування інвестиційних проектів (програм), що мають термін реалізації більше одного року.

На середньострокову перспективу, в умовах відновлення економіки України, основними завданнями місцевого бюджету є:

– забезпечення справедливої, стабільної, спрямованої на забезпечення фіскальної достатності системи оподаткування як фактору активізації підприємницького потенціалу та зниження частки тіньової економіки;

– підтримка структурних реформ в економічній і соціальній сфері та залучення інвестицій в економіку;

– підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом подальшої оптимізації місцевих програм та мережі бюджетних установ.

 

Ризиками прогнозу мікроекономічних показників є:

1) розгортання інших хвиль поширення коронавірусної інфекції COVID-19, у тому числі запровадження упродовж 2021-2022 років карантинних заходів;

2) зниження обсягів надходжень як іноземних, так і внутрішніх інвестицій в економіку громади та згортання іноземними компаніями інвестиційних планів або перенесення термінів їх реалізації на майбутній період;

3) погіршення платоспроможності реального сектору економіки;

4) суттєве підвищення ціни на природний газ для підприємств промисловості;

5) посилення інфляційних процесів;

6) погіршення кредитної активності комерційних банків, невідновлення довгострокового кредитування малого та середнього бізнесу тощо.

7) погіршення купівельної спроможності населення;

8) погіршення надійності ІТ-інфраструктури та кібербезпеки;

9) вірогідність появи перебоїв в постачанні системно важливих товарів, таких як паливо, енергетика, продукти харчування, медикаменти, хімікати тощо, що може призвести до зростання цін на світових сировинних ринках, зменшення обсягів виробництва (для промислових товарів) та / або до різкого росту цін на окремі товари або групи товарів для населення;

10) суттєве збільшення податкового навантаження для ряду суб’єктів господарювання;

11) зменшення рівня зайнятості, подальше збільшення міграції населення, в тому числі молоді.

 

ІІ. Основні прогнозні показники економічного

 та соціального розвитку 

Відповідно до абзацу першого пункту 71 розділу V «Прикінцеві положення та перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначені адміністративні центри та затверджені території територіальних громад Рівненської області (розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 №722-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Рівненської області»). До складу Городоцької сільської  територіальної громади віднесені населені пункти села Городок, Обарів, Бронники, Ставки, Рогачів, Карпилівка, Білівській Хутори, Понебель, Метків, Караєвичі, Рубче, Михайлівка з адміністративним центром у селі Городок.

Чисельність населення територіальної громади за даними по-господарських книг складає 12619 чоловік.

Загальна площа території Городоцької сільської ради – 13172,77 га, з них: для будівництва та обслуговування житлового будинку – 1349,62 га; для ведення особистого селянського господарства – 694,83, земельні частки (паї) – 5151,17 га; землі промисловості становлять –1162,93 га та землі запасу –  3708,85 га. Площа лісового фонду на території громади становить –  993,77 га. 

Провідною галуззю матеріального виробництва та відповідно однією з основних бюджетоутворюючих галузей територіальної громади є промисловість. Підприємства промислового комплексу визначають економічний профіль громади та відносяться до найбільших роботодавців та великих платників до бюджетів усіх рівнів.

        На території громади за 6 місяців 2021 року надходження закріплених за місцевими бюджетами податків по сплаті до бюджетів усіх рівнів склали 466,8 млн.грн. Найбільшу частину цього обсягу складає надходження податків від  хімічної промисловості. Зокрема, всього за 6 місяців 2021 року ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» сплатив 152,4 млн грн податків. З них в місцевий бюджет – 53,5 млн грн податків, в державний – 98,8 млн грн. На підприємстві працює 2370 працівників.

            Надходження від ТОВ «Короноспан Рівне» за 6 місяців 2021 року по закріпленим податкам склали 5621,1 тис.грн.   На перспективу деревообробний завод у Городку стане одним із найсучасніших виробництв у краї. Будівництво реалізує відома міжнародна компанія Kronospan, яка є власником ТОВ «Технопривід Інвест Груп». Загалом завод Kronospan на Рівненщині – це 200 мільйонів євро іноземних інвестицій. Середня заробітна плата робітників підприємства Kronospan у Городку становитиме 15-18 тисяч гривень на місяць. Робота в компанії Kronospan – це достойний рівень оплати праці, прозорі трудові відносини та дотримання соціальних гарантій згідно із законодавством України. Передбачається, що після виходу заводу на проекту потужність, щороку підприємство сплачуватиме більше 350 мільйонів гривень податків і зборів, з них 25 мільйонів поповнюватимуть саме бюджет Городоцької сільської ради.

   Підприємства будівельної промисловості таке, як ПрАТ «НЗБК» сплатили за 6 місяців 2021 року закріплених доходів на суму 3016,5 тис.грн. Підприємство харчової промисловості таке, як  ТОВ «Західноукраїнська м’ясопереробна компанія сплатила за перше півріччя 2021 року 2489,9 тис.грн.

             З метою реалізації пріоритетних завдань соціально-економічного розвитку збільшення надходжень до бюджету проводиться інвентаризація земель сільської ради, нормативно-грошова оцінка земель за  межами населених пунктів, особливо земель промисловості.

              Пріоритетними завданнями розвитку громади на перспективу є:

 – проведення капітальних ремонтів та будівництва доріг;

-будівництво дитячого дошкільного закладу в с.Городок;

-сприяння створенню привабливого інвестиційного клімату територіальної громади шляхом реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток;

-підвищення рівня заробітної плати працівникам, зайнятим у галузях економіки, недопущення заборгованості з виплати заробітної плати;

-розширення телекомунікаційних послуг, якості житлово – комунальних послуг, покращення санітарно-екологічного стану та благоустрою населених пунктів, що входять до складу Городоцької сільської ради;

-забезпечення функціонування підприємств державного, комунального та приватного секторів економіки;

 – забезпечення функціонування соціальної та гуманітарної сфери на рівні державних стандартів, подальший розвиток дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;

-забезпечення зростання дохідної частини сільського бюджету та підвищення ефективності використання бюджетних коштів;

-підвищення рівня енергозбереження та ефективності використання енергоресурсів у всіх сферах господарювання;

-розвиток малого та середнього підприємництва, приватної ініціативи;

 – ефективне використання земельних ресурсів громади та об’єктів комунальної власності громади;

– створення та реалізація туристично-рекреаційного кластеру;

– підвищення безпеки життєдіяльності населення;

– забезпечення умов проживання в чистих, екологічно безпечних населених пунктах.

 Цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку

Городоцької сільської  територіальної громади на середньостроковий період:

Нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції, розширення її асортименту та підвищення якості.

Залучення інвесторів у промисловість громади.

Забезпечення скорочення споживання та ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній сфері та житлово-комунальному господарстві.

Подальше залучення громад до вирішення проблем соціального, економічного та екологічного характеру для покращення власного добробуту та якості життя.

Підвищення культури енергоспоживання мешканцями громади.

Розвиток та підтримка інноваційних ідей та стартапів.

Активізація взаємодії місцевої влади з підприємницькою громадськістю.

Посилення ринкових позицій підприємництва на міжрегіональному та міжнародному рівнях.

Актуалізація та розробка містобудівної документації місцевого рівня.

Збільшення обсягів будівництва об’єктів житлового, соціально-культурного та комунального призначення.

Нарощування обсягів введення в експлуатацію житла та об’єктів соціальної сфери.

Залучення до співпраці міжнародних фондів та участь у програмах міжнародно-технічної допомоги.

Проведення дослідження та реорганізація маршрутної мережі.

Забезпечення населення громади широким спектром якісних послуг через розвинену мережу підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування.

Сприяння підтримки як місцевого, так і вітчизняного товаровиробника, шляхом проведення виставок-продажів, ярмарок.

Сприяння розвитку закладів харчування для залучення їх до туристичних об’єктів громади.

Благоустрій міських територій, зокрема зон відпочинку та пішохідних зон, парків, скверів.

Будівництво нових мереж зовнішнього освітлення та реконструкція наявних.

Забезпечення належного санітарного стану доріг

Розвиток мережі закладів загальної середньої та дошкільної освіти відповідно до демографічної ситуації шляхом реконструкції старих приміщень та будівництва нових ( будівництво ДДНЗ в с.Городок)

Сприяння створенню освітнього середовища для учнів з особливими потребами.

Формування у навчальних закладах середовища, сприятливого для збереження здоров′я та забезпечення здорового способу життя дітей створення у навчальних закладах умов, які відповідають сучасним вимогам розвитку освіти та забезпечують якісне проведення навчально-виховного процесу.

Надання кваліфікованої медичної допомоги, підвищення її якості та ефективності, посилення профілактичної спрямованості медичної допомоги, забезпечення прав громадян на охорону здоров’я.

Забезпечення наближення (пішої доступності) місць надання первинної медико-санітарної допомоги до жителів громади, віддалених від центрів первинної медичної допомоги.

Забезпечення надання вторинної медичної допомоги у комунальному неприбутковому підприємстві «Клеванська лікарня імені Михайла  Вервеги» Клеванської селищної ради.

Забезпечення надання паліативної допомоги жителям громади на базі Комунального некомерційного підприємства «Дядьковицька лікарня з центром  паліативної  допомоги» Дядьковицької сільської ради.

Промоція культурного потенціалу територіальної громади.

Створення якісних конкурентоспроможних культурних продуктів, розвиток культурних індустрій.

Модернізація наявної матеріально-технічної бази для занять фізкультурою і спортом.

Розвиток спортивної інфраструктури.

Посилення національно-патріотичного виховання, формування громадянської позиції, духовності, моральності, загальнолюдських цінностей у дітей та молоді.

Пропаганда та формування здорового способу життя у молодіжному середовищі.

Посилення інформаційно-просвітницької роботи шляхом створення та розповсюдження соціальної реклами з питань запобігання і протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі.

Посилення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії торгівлі людьми та пов’язаній з нею злочинній діяльності, підвищення ефективності роботи з виявлення таких злочинів та осіб, що їх учиняють, вирішення питання щодо реінтеграції осіб, які постраждали від торгівлі людьми.

Надання соціально-правової допомоги дітям і сім’ям, що перебувають у складних життєвих обставинах, з метою профілактики соціального сирітства.

Створення умов для реалізації права кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, на виховання в сім’ї.

Захист житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, забезпечення дітей цієї категорії житлом.

Підтримка життєдіяльності жителів громади, які потрапили в скрутну життєву ситуацію, надання їм належної матеріально-психологічної допомоги  завдяки удосконаленню системи заходів з надання різних видів соціальної допомоги та надання соціальних і реабілітаційних послуг.

               Надання одноразової грошової допомоги  учасникам АТО та членам сімей загиблих учасників АТО; учасникам бойових дій в Афганістані та особам, які приймали участь в збройних конфліктах на території інших держав; ветеранам Великої Вітчизняної війни, підпільного партизанського руху та інвалідам війни, вдовам, сім’ям загиблих у Другій світовій війні; дітям-сиротам; малозабезпеченим самотнім громадянам; інвалідам І, ІІ та ІІІ групи; особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; іншим громадянам, які потрапили в скрутну життєву ситуацію (потребують довготривалого та вартісного лікування, потерпіли від стихійного лиха, наслідків надзвичайних ситуацій та ін.); особам із захворюванням «Хвороба Паркінсона»; батькам дітей-інвалідів або особам, які їх заміняють, у яких діти мають діагноз «Дитячий церебральний параліч (ДЦП)», які зареєстровані у Городоцькій громаді та які не досягли 18-річчя; особам похилого віку не здатним до самообслуговування; громадянам, що потребують компенсації коштів, витрачених на поховання померлих непрацездатних осіб не пенсійного віку; громадянам, які перебували на стаціонарному лікуванні внаслідок захворювання на COVID-19, спричиненому коронавірусом SARS-COV-2.

             Виплата одноразової грошової  допомоги громадянам з нагоди 90, 95 та 100 річчя.

             Забезпечення соціального захисту осіб з інвалідністю (в т.ч. дітей з інвалідністю) та створення необхідних умов для комплексної реабілітації та інтеграції.

              Забезпечення осіб з інвалідністю засобами реабілітації та інвалідними  візками, в тому числі з електричним приводом.

               Відшкодовування коштів на виплату компенсації непрацюючим фізичним особам, які   постійно надають соціальні  послуги з догляду громадянам   похилого віку, інвалідам, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. № 558 “Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги” та  компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 № 859  “Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі”.

         Відшкодовування коштів при наданні пільг з оплати послуг зв’язку.

           Відшкодовування коштів за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які перевозяться залізничним та елетротранспортомтранспортом приміського сполучення та електротранспортом.

           Виплату допомоги на поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від поховання яких відмовились рідні, знайдених невпізнаних трупів.

            Надання щомісячної допомоги на забезпечення специфічного лікування симптоматичної  епілепсії.

            Соціальна програма запобігання та протидія домашньому насильству та насильству за ознакою статі.

Координація дій щодо соціального партнерства з громадськими організаціями ветеранів і осіб з інвалідністю, спрямована на забезпечення вирішення їх проблем та піднесення на якісно новий рівень турботи громади про своїх співгромадян.

Зменшення диспропорції між попитом та пропозицією робочої сили, забезпечення роботодавців кваліфікованими кадрами, досягнення динамічної збалансованості є першочерговим завданням для служби зайнятості.

Сприяння створенню нових робочих місць, підтримка розвитку підприємництва, сприяння легалізації робочих місць.

Забезпечення управління комунальним майном.

Забезпечення безперешкодної реалізації громадянами, юридичними особами та державою права власності на землю.

Збереження архівних фондів трудових архівів по ліквідованих підприємствах, установах та організаціях.

Прогнозні показники бюджету Городоцької сільської територіальної громади на 2022- 2024 роки розраховані на базі:

 • показників Бюджетної декларації, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки»:

Мінімальної заробітної плати:

з 01 січня 2022 року – в розмірі 6500 грн., з 01 жовтня 2022 року – в розмірі 6 700 грн.;

з 01 січня 2023 року – в розмірі 7 176 грн.;

з 01 січня 2024 року – в розмірі 7 665 грн.;

Посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

з 01 січня 2022 року – в розмірі 2 893 грн., з 01 жовтня 2022 року – в розмірі 2 982 грн.;

з 01 січня 2023 року – в розмірі 3 193 грн.;

з 01 січня 2024 року – в розмірі 3 411 грн.;

 

Розміру прожиткового мінімуму:

 

2022 рік

2023 рік

2024 рік

з січня

з липня

з грудня

з січня

з липня

з грудня

з січня

з липня

з грудня

Прожитковий мінімум, грн:

на 1 особу

2393

2508

2589

2589

2713

2778

2778

2911

2972

для дітей віком до 6 років

2100

2201

2272

2272

2381

2438

2438

2555

2609

для дітей віком від 6 до 18 років

2618

2744

2833

2833 

2969

3040

3040

3186

3253

для працездатних осіб

2481

2600

2684

2684

2813

2880

2880

3018

3082

для осіб, які втратили працездатність

1934

2027

2093

2093

2193

2246

2246

2354

2403

– основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 586:

Показник

2022 рік

2023 рік

2024 рік

Валовий внутрішній продукт номінальний, темп зростання (відсотків до попереднього року)

103,8%

104,7%

105,0%

Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року)

106,2%

105,3%

105,0%

Індекс цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року)

107,8%

106,2%

105,7%

Середньомісячна заробітна плата працівників номінальна, скоригована на індекс споживчих цін (відсотків до попереднього року)

104,4%

106,1%

105,6%

Експорт товарів, відсотків до попереднього року

106,5%

107,7%

107,9%

Імпорт товарів, відсотків до попереднього року

109,2%

109,4%

108,6%

ІІІ. Загальні показники бюджету Городоцької сільської територіальної громади

Прогноз включає прогнозні показники місцевого бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, взаємовідносин державного та місцевого бюджету.

Загальний обсяг доходів місцевого бюджету на 2022, 2023 та 2024 роки розраховано відповідно до норм чинного Податкового та Бюджетного кодексів України з врахуванням нормативів зарахування податків і зборів до місцевих бюджетів та індексації ставок окремих з них на основі прогнозних показників економічного і соціального розвитку територіальної громади у розмірі – 137321.2 тис. грн., 148803.9 тис. грн. та  158150.1 тис. грн. відповідно. У плановому бюджетному періоді планується збільшення обсягу надходжень  до бюджету територіальної громади  до 2021 року на суму 30880,2 тис.грн. та на 24763,3 тис.грн. до прогнозу  бюджету територіальної громади на 2022-2023 роки, затвердженого рішенням сільської ради від 2412.2020 №37. Збільшення планується  у зв’язку з зростанням обсягу власних надходжень за рахунок перереєстрації великого платника податку ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» та введенням в дію ТОВ «Короноспан Рівне».

Прогноз фінансування місцевого бюджету сформовано відповідно до статей 14, 15 Бюджетного кодексу України. Для бюджету Городоцької сільської територіальної  громади у середньостроковому періоді фінансування бюджету передбачає залучення коштів до бюджету розвитку за рахунок передачі коштів із загального фонду.

Передбачено фінансування дефіциту спеціального фонду  у 2022 році у сумі 16100 тис. грн., у 2023 та 2024 роках у сумах 16200,0 тис. грн і 16300,00 тис .грн. за рахунок передачі коштів із загального фонду.

Прогноз видатків і кредитування бюджету на 2022 – 2024 роки розроблено на основі відповідних макроекономічних показників, показників доходної частини бюджету, обсягів фінансування бюджету.

В межах ресурсних можливостей бюджету кошти спрямовуються на заходи відповідно до їх пріоритетності та актуальності, а також з урахуванням ефективності їх використання у відповідних галузях та згідно затверджених сільською  радою цільових програм.

Загальний обсяг видатків місцевого бюджету на 2022, 2023 та 2024 роки становить – 137321,2 тис.грн., 148803,9 тис.грн., 158150,1 тис.грн. (з них видатки бюджету розвитку – 16100,0 тис.грн., 16200,0 тис.грн., 16300,0 тис.грн.;  видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ  – 511238,0 тис.грн., 511238,0 тис.грн., 511238,0 тис.грн.)

У складі видатків передбачено міжбюджетні трансферти із державного бюджету:

 • освітня субвенція з державного бюджету – 33153,0 тис.грн., 36310,6 тис.грн., 38788,4 тис.грн.
 • базова дотація – 8476,5 тис.грн., 10001,9 тис.грн., 11808,0 тис.грн.;

         Планується отримати кошти  субвенції з обласного бюджету на забезпечення виплати заробітної плати працівникам інклюзивно-ресурсного центру в сумах 1672,5 тис.грн., 1838,8 тис.грн., 2008,3 тис.грн.

Загальні показники доходів і фінансування бюджету, повернення кредитів до бюджету, загальних граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету наведені в Додатку 1 до цього Прогнозу.

 1. Показники доходів бюджету 

Доходна частина бюджету Городоцької сільської  територіальної громади формується відповідно до Податкового кодексу України та Бюджетного кодексу України.

Основними бюджетоутворюючими платниками до місцевого бюджету є:

 • з податку на доходи фізичних осіб – ПрАТ «РІВНЕАЗОТ», ТОВ «Короноспан Рівне», ПрАТ «НЗБК», відділ освіти, культури, молоді та спорту Городоцької сільської ради, ТОВ «Технопривід інвест груп», ТОВ «ІК «Техенерго-СВ»;
 • з акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів –ТОВ «АТБ-маркет;
 • з плати за землю – ПрАТ «РІВНЕАЗОТ», ТОВ «Короноспан Рівне», ТОВ «ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА М»ЯСОПЕРЕРОБНА КОМПАНІЯ»;
 • з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – ПрАТ «РІВНЕАЗОТ», ТОВ «Технопривід інвест груп», ТОВ «Короноспан Рівне», ТОВ «СІМЕЙНИЙ САД»;
 • з плати по єдиному податку з юридичних осіб- ТОВ «АЛЬТЕРНАТИВА БУД», СФГ «Калина», ТОВ «С.П.А.С», ТОВ «ВЕЙСЕРВІС».

Доходи бюджету територіальної громади складаються з податкових надходжень, неподаткових надходжень, доходів від операцій з капіталом та трансфертів. При цьому бюджет складається з загального та спеціального фондів.

Доходи загального фонду бюджету Городоцької сільської  територіальної громади у 2021 році на 61,2 відсотки складаються з податкових, неподаткових надходжень і на 38,8 відсотків  з трансфертів, у 2022 році – 68,2% та 31,8% відповідно, у 2023 році – 67,4% та 32,6% відповідно, у 2024 році – 66,4% та 33,6% відповідно. (Додаток 1)

Найбільшу питому вагу у складі доходів загального фонду бюджету (без трансфертів) мають:

 • податок та збір на доходи фізичних осіб (питома вага у 2021 році– 35,7, прогноз 2022 року – 50,2%, 2023 року – 51,3%, 2024 року – 50,6%);
 • податок на майно( в тому числі земельний податок)(питома вага у 2021 році – 50,2%, прогноз 2022 року – 36,9%, 2023 року – 35,7%, 2024 року –36,3%);

У доходах спеціального фонду бюджету найбільшу питому вагу мають надходження до природоохоронного комплексу, які заплановані в сумі у 2022 році 800,0 тис.грн., у 2023 році – 850,0 тис.грн., у 2024 році 900,0 тис.грн. Власні надходження заплановані у сумах 511,2 тис.грн. щорічно. Прогнозні розрахунки проведені по кожному виду надходжень бюджету з урахуванням особливостей адміністрування того чи іншого податку, обсягу та тенденцій його надходжень у попередніх звітних та  поточному бюджетному періоді.

Показники доходів бюджету територіальної громади на 2020-2024 роки наведені в Додатку 2 до цього Прогнозу.

Фактори, що мають вплив на зміну показників доходів місцевого бюджету:

 • зміни до Податкового кодексу України, в тому числі в частині адміністрування податків і зборів;
 • зміни до Бюджетного кодексу України щодо складу доходів місцевих бюджетів та нормативів їх зарахування;
 • зміна місцезнаходження/ місця реєстрації платників податків;
 • зміна розмірів соціальних стандартів (мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму);
 • зміна ставок місцевих податків і зборів у разі ухвалення відповідного рішення міською радою тощо.

 Відповідно до вимог Податкового кодексу України, враховуючи створення відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 722-р  Городоцької сільської  територіальної громади, сільською  радою ухвалено рішення про встановлення місцевих податків і зборів на території громади з 1 січня 2022 року, якими встановлено ставки місцевих податків та пільги для певних груп платників з плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (рішення ради від 14.07.2021 №590)

З метою залучення додаткових надходжень до бюджету планується проведення ряду заходів. Зокрема:

 • заходи, спрямовані на легалізацію заробітної плати та дотримання на підприємствах усіх форм власності, в установах та організаціях законодавства про працю;
 • проведення відповідної роботи щодо повноти декларування фізичними особами доходів, отриманих на території України та за її межами;
 • активізація роботи щодо погашення податкового боргу по платежах, що зараховуються до місцевого бюджету;
 • впорядкування обліку платників плати за землю (вилучення земельних ділянок у землекористувачів, які припинили свою діяльність, ліквідовані та визнані банкрутами; оформлення правовстановлюючих документів по тих суб’єктах господарювання, які використовують земельні ділянки з порушенням земельного законодавства; внесення відповідних змін до договорів оренди земельних ділянок , проведення нормативно-грошової оцінки земель;
 • створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, забезпечення інформаційної підтримки підприємництва;
 • реалізація заходів програми розвитку малого і середнього підприємництва; сприяння міжрегіональному та міжнародному співробітництву.

В результаті проведення цих та інших заходів очікується зростання податкових надходжень у 2022, 2023, 2024 роках на 42,4%, 7,0% та 5,0% відповідно.

 1. Показники фінансування бюджету, місцевого боргу, гарантованого міською територіальною громадою боргу та надання місцевих гарантій 

Фінансування бюджету містить джерела отримання фінансових ресурсів, необхідних для покриття дефіциту бюджету, і напрями витрачання фінансових ресурсів, що утворилися в результаті профіциту бюджету. Витрати на погашення боргу належать до складу фінансування бюджету.

Згідно із статтею 11 Бюджетного кодексу України фінансування бюджету класифікується за:

1) типом кредитора (за категоріями кредиторів або власників боргових зобов’язань);

2) типом боргового зобов’язання (за засобами, що використовуються для фінансування бюджету).

Для бюджету Городоцької сільської  територіальної громади:

– фінансування за типом кредитора включає:

– внутрішнє фінансування, у тому числі фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів (передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку – спеціального фонду) – на 2022,2023,2024 роки – 16100,0 тис.грн., 16200,0 тис.грн., 16,300,0 тис.грн.;

– фінансування за активними операціями, у тому числі зміна обсягів бюджетних коштів (передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку – спеціального фонду) – на 2022,2023,2024 роки – 16100,0 тис.грн., 16200,0 тис.грн., 16300,0 тис.грн.

Фінансування бюджету включає профіцит по загальному фонду, напрямком спрямування якого є передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку – спеціального фонду , дефіцит по спеціальному фонду –з джерелами покриття –  коштами переданими із загального фонду бюджету.

Інформація щодо показників фінансування бюджету наведена в Додатку 3 до цього Прогнозу. 

Органи місцевого самоврядування

  Пріоритетним завданням створення оптимальної  структури органів виконавчої влади Городоцької сільської  територіальної громади та забезпечення ними повноважень і функцій, визначених Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішеннями сільської  ради та іншими нормативно – правовими актами.

 Основними результатами, яких планується досягти є: забезпечення виконання сільських цільових програм, покращення рівня надання адміністративних послуг населенню, підвищення позитивного ставлення та зростання довіри до влади, забезпечення принципу відкритості та  прозорості в діяльності виконавчих органів.

В територіальній громаді роботу органів виконавчої влади забезпечує  апарат сільської ради з штатною чисельністю 63 шт.од., відділ освіти, культури, молоді та спорту Городоцької сільської ради  з  чисельністю працівників 6 шт.од. та фінансовий відділ Городоцької сільської ради – 5 шт.од. Видатки на органи місцевого самоврядування заплановані на 2022, 20232024 роки в сумах 26800,7 тис.грн, 29399,3 тис.грн, 31428,8 тис.грн.

Освіта

Станом на 1 січня 2021 функціонує 2 дошкільних навчальних закладів з чисельністю дітей 85 чоловік, 4 загальноосвітніх навчальних  заклади з чисельністю учнів 1336 дітей, школа естетичного виховання дітей, інклюзивно-ресурсний центр, централізована бухгалтерія, група централізованого господарського обслуговування. 

Для створення умов забезпечення доступності здобуття якісної дошкільної освіти у прогнозі місцевого бюджету  планується будівництво ДДНЗ в с.Городок 30000,0 тис.грн.

         У 2022 – 2024 роках передбачається здійснити наступні заходи у галузі «Освіта»:

– створення інноваційного освітнього простору в початковій школі (вимоги Концепції нової української школи);

– створення умов для якісного доступу до використання інформаційно-комунікаційних технологій;

– зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів;

– інформатизація навчально-виховного процесу;

– впровадження енергоефективних заходів в закладах освіти;

– залучення позабюджетних коштів на розвиток освіти;

– розвиток ринку освітніх послуг;

– розширення мережі закладів дошкільної освіти;

– організація позашкільної діяльності дітей та учнівської молоді;

– проведення оздоровлення дітей в пришкільних таборах і таборах відпочинку;

– забезпечення належної методичної роботи закладами освіти.

         Основні результати, які планується досягти:

– забезпечення стійкого розвитку системи освіти, всебічного розвитку особистості, стабільного функціонування галузі «Освіта» для задоволення освітніх потреб населення;

         – інтеграція освіти до європейського і світового освітніх процесів.

Охорона здоров’я

Основним завданням та пріоритетом розвитку галузі охорони здоров’я є надання кваліфікованої медичної допомоги, підвищення якості та ефективності медико-санітарної допомоги,  забезпечення прав громадян на охорону здоров’я, забезпечення лікувально-діагностичної допомоги, спрямованої на збереження санітарного благополуччя населення, забезпечення наближення (пішої доступності) місць надання первинної медико – санітарної допомоги, віддалених від центрів первинної медичної допомоги, покращення надання паліативної та хоспісної допомоги, посилення профілактичної спрямованості медичної допомоги.

Медична допомога мешканцям громади  надається у 8 установах, що розташовані та території сільської ради.  Жителі громади  обслуговуються  у комунальному неприбутковому підприємстві «Клеванська лікарня імені Михайла  Вервеги» Клеванської селищної ради та надання паліативної допомоги жителям громади здійснюється на базі Комунального некомерційного підприємства «Дядьковицька лікарня з центром  паліативної  допомоги» Дядьковицької сільської ради.

Видатки, що плануються на 2022-2024 роки, спрямовуються на забезпечення  виконання закладами охорони здоров’я  своїх повноважень та виконання заходів місцевих програм.

У 2022-2024 роках прогнозуються видатки загального фонду за такими напрямками:   

 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
 • інші витрати (забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій населення (хворі з трансплантованими органами, хворі з орфанними захворюваннями) у разі їх амбулаторного лікування.

Загалом видатки плануються в обсязі у 2022 році  2957,0 тис. грн., у 2023 році -3369,2тис. грн., у 2024 році – 3822,8 тис. грн.

 Зокрема на виконання соціальних гарантій для пільгових категорій громадян  у 2022 році в  частині безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» та забезпечення лікарськими засобами хворих на рідкісні (орфанні) захворювання згідно з переліком, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.10.2014 № 778 «Про затвердження переліку рідкісних (орфанних) захворювань» передбачається спрямувати 70,0 тис.грн. з подальшим зростанням обсягу видатків з урахуванням коефіцієнтів росту споживчих цін (2023 рік – 76,7 тис.грн., 2024 рік – 81,8 тис. грн.).

Перелік категорій населення, які мають право на пільгове забезпечення згідно чинного законодавства

 

Особи, яким передбачено безоплатний відпуск лікарських засобів згідно із Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії іх соц. захисту”

 

 Онкологічні захворювання (наркотичні знеболюючі препарати)

 

Фенілкетонурія

 

Муковісцидоз

 

Пересадка органів і тканин

 

інші ( Хвороба Паркінсона, Ревматоїдий артрит, Міастенія, Лікування хворих на нецукровий діабет, Системна склеродермія, Справній передчастний статевий розвиток, Систематична епілепсія, Ювеніальний ревматоїдний артрит, Системний гострий вовчак, Ідіопатичний дермаміозит, Ювенільна системна склеродермія, Сенсомоторна аллалія важкго ступеня, Гіперпролактемія, Спіналтна Аміотрофія, Прогресуюча псевдогіпертрофія, Комплекс МВВР, Гіпоплазія правої легені, Пневмофіброз,  Неспицефічний виразковий коліт, інші)

 

Особи з інвалідністю, у т.ч. з дитинства

 

На проведення оплати за спожиті закладами охорони здоров’я на 2022 рік комунальні послуги та  енергоносії заплановані кошти в розмірі 2887,0 тис.грн., на 2023 рік – 3292,5 тис.грн., на 2024 рік – 3741,0 тис. грн. 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Пріоритетним завданням розвитку галузі соціального захисту населення є:

– надання додаткових соціальних гарантій соціально-вразливим групам населення з числа ветеранів війни та праці, осіб і дітей з інвалідністю, громадян старшого покоління, реабілітованих та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників АТО, ООС і Революції Гідності та членів їхніх сімей, а також членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО, ООС і Революції Гідності для зміцнення їх становища, підвищення їхньої соціальної захищеності;

У 2022-2024 роках передбачається здійснити такі заходи:

– посилення адресності при наданні матеріальної, натуральної та гуманітарної допомоги соціально-вразливим групам населення;

– продовження практики фінансування різних видів виплат за соціальною спрямованістю;

– забезпечення надання реабілітаційних послуг особам і дітям з інвалідністю;

– сприяння розвитку системи надання соціальних послуг;

– здійснення заходів для осіб з інвалідністю, ветеранів війни, громадян старшого покоління з нагоди державних свят, їх відзначення та привітання з визначними подіями в їх житті, а також вшанування пам`яті загиблих (померлих) ветеранів війни та учасників АТО, ООС і Революції Гідності;

– реалізація заходів щодо  розвитку волонтерського руху та підтримки аматорських колективів осіб і дітей з інвалідністю та ветеранів;

– підвищення рівня інформування населення з питань соціального захисту та надання консультаційно-правової допомоги;

– розвиток надання послуг особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, учасникам війни, учасникам антитерористичної операції і особам, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих (померлих) таких осіб, добровольцям, постраждалим учасникам Революції Гідності та членам сімей героїв Небесної сотні;

– залучення громадян центру зайнятості для здійснення супроводу осіб з інвалідністю по зору та виконання завдань, пов’язаних з інформуванням населення щодо видів адміністративних послуг соціального характеру і порядку їх надання та соціальних послуг;

– здійснення відшкодування виплат за надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв’язку та компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному та елетротранспорті;

– забезпечення проведення виплат компенсацій за догляд, що призначаються фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

– поступове піднесення системи соціального забезпечення громади на більш високий рівень;

–  впровадження норм загальнодержавної соціальної політики;

– охоплення максимальної кількості осіб, які потребують підтримки держави та місцевої влади;

– створення комфортних умов проживання для соціально – вразливих груп населення;

– вивчення потреб і проблем різних вікових і соціальних груп населення та підтримка життєдіяльності громадян, які потрапили в скрутну життєву ситуацію, надання їм належної матеріально-психологічної допомоги  завдяки удосконаленню системи заходів з надання різних видів соціальної допомоги та надання соціальних і реабілітаційних послуг;

– закріплення встановлених партнерських відносин між владою та громадськістю, шляхом залучення громадських організацій осіб з інвалідністю та ветеранів до організації роботи з питань соціального захисту людей похилого віку та осіб з інвалідністю;

– зміцнення становища ветеранів війни, осіб і дітей з інвалідністю, громадян старшого покоління, підвищення їх соціальної захищеності, надання додаткових соціальних гарантій та  покращення соціального самопочуття людини, забезпеченні її добробуту та створення нової якості життя для кожної особи.

Рішенням сільської ради від 26.03.2021 № 166 затверджено місцеву Програму матеріальної підтримки найбільшнезахищених верств населення на 2021-2023 роки.

Основне завдання Програми – це покращення соціального стану мешканців територіальної громади, зростання рівня життя вразливих категорій громадян шляхом ефективного розв’язання соціальних проблем на принципах системності та адресності в умовах прозорості спрямування коштів місцевого бюджету.

В прогноз включена субвенція обласному бюджету Рівненської області на 2022 рік в сумі 78,0 тис.грн. ,  2023 рік – в сумі 94,0 тис.грн. 2024 рік- 103,4 тис.грн. для продовження можливості забезпечення надання особам з інвалідністю територіальної громади послуг комплексної реабілітації в КЗ «Рівненський обласний центр комплексної реабілітації Рівненської обласної ради» .

Розвиток молодіжної політики на 2022-2024 роки передбачає:

– забезпечення національно-патріотичного виховання, формування громадянської позиції, духовності, моральності, здорового способу життя, формування стандартів позитивної поведінки, загальнолюдських цінностей у дітей та молоді;

– створення умов для формування лідерських якостей, правової культури, культури дозвілля серед підростаючого покоління;

– здійснення просвітницької та освітньої діяльності серед підростаючого покоління;

– створення та розповсюдження соціальної реклами з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання і протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми;

– організація та проведення мистецьких, культурологічних та інших заходів, інтелектуальних ігор, фестивалів, конкурсів із залученням громадських організацій, підліткових клубів за місцем проживання, а також органів студентського та учнівського самоврядування;

Очікуваний результат:

– удосконалення системи роботи з різними категоріями дітей, молоді та сімей;

– покращення якості надання послуг сім’ям, дітям та молоді;

– підвищення престижу сім’ї та посилення сімейних орієнтацій населення;

– збільшення кількості оздоровлених дітей із сімей з числа соціально незахищених верств населення;

– підвищення рівня відповідальності батьків за утримання, виховання та розвиток дітей, їх життя та здоров’я;

– забезпечення проведення державної політики у сфері ґендерної рівності;

– інформування населення та усвідомлення проблеми щодо торгівлі людьми і як результат – зменшення кількості людей, що стають жертвами цього злочину;

– ріст громадської активності, морально-етичних засад, зміцнення патріотичних настроїв у свідомості молодих людей.

Культура і мистецтво

Мережа закладів культури територіальної громади складається з:

 • централізованої бібліотечної системи;
 • 9 клубних закладів;

Видатки на утримання закладів культури у 2022 – 2024 роках плануються (за роками):

 • у 2022 році: 4537,8 тис.грн коштів загального фонду бюджету та 621,4 тис.грн. коштів спеціального фонду ;
 • у 2023 році: 4949,9 тис.грн коштів загального фонду та 1121,4 тис.грн. коштів спеціального фонду;
 • у 2024 році: 5266,1 тис.грн кошти загального фонду та 221,4 тис.грн коштів спеціального фонду.

У 2022 та 2024 роках передбачається здійснити такі заходи:

-провести капітальні ремонти даху  будинку культури в с. Обарів, клубів в с. Метків та Ставки;

–   підвищити якість надання культурних послуг;

– створити умови для реалізації творчих ініціатив;

– підвищити ефективність використання наявного культурного потенціалу;

– покращити рівень забезпечення бібліотечними фондами та оргтехнікою, комп’ютерним обладнанням.

– покращити рівень інформування про культурні надбання та досягнення.

Основними результатами, яких планується досягти, є :

– системний розвиток культурної сфери;

– ефективніше використання наявного культурного потенціалу;

– підвищення якості культурно-мистецьких послуг;

– розширення інформаційних культурних ресурсів. 

Фізична культура і спорт

Пріоритетами розвитку галузі є забезпечення умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення; організація проведення спортивно-масових заходів, турнірів з різних видів спорту; залучення населення до занять фізичною культурою і спортом; розвиток олімпійських  та неолімпійських видів спорту.

 У 2022 – 2024 роках передбачається здійснення  наступних заходів:

    – утримання та розвиток центру спорту та фізичного здоров’я;

    – проведення капітального ремонту центру спорту та фізичного здоров’я;

   –  розвиток спортивної інфраструктури;

   – реконструкція та будівництво спортивних споруд шляхом залучення коштів місцевого, обласного, державного бюджетів та коштів інвестора;

– проведення спортивно-масових заходів та забезпечення участі спортсменів і команд у змаганнях обласного та Всеукраїнського рівнів.

Видатки на фізичну культуру та спорт передбачені у прогнозі бюджету на 2022 рік в сумі 1631,3 тис.грн.,  на 2023 рік – 2157,8 тис.грн., на 2024 рік – 2055,5 тис.грн.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

 • збільшення кількості спортивних споруд та їх оновлення, відповідність сучасним вимогам;
 • збільшення кількості громадян, залучених до занять фізичною культурою та масовим спортом, залучення дітей, молоді до занять спортом. 

Житлово-комунальне господарство

Пріоритетні завдання розвитку житлово-комунального господарства міста на 2022-2024 роки:

 • благоустрій населених пунктів, влаштування дитячих майданчиків, зон відпочинку, парків, скверів;
 • розвиток мережі доріг, доведення їх до вимог норм та стандартів, створення належних умов для руху транспортних засобів;
 • забезпечення належного санітарного стану доріг та тротуарів, дворових територій, вирішення питання вивезення та утилізації твердих побутових відходів;
 • проведення заходів щодо покращення організації безпеки дорожнього руху та вулично-шляхової мережі ;
 • розвиток мережі зовнішнього освітлення;
 • надання якісних ритуальних послуг населенню, благоустрій нововідведених територій кладовищ;
 • водовідведення та водопониження територій , що підтоплюються;
 • проведення паспортизації вулично-шляхової мережі , кладовищ;
 • регулювання чисельності безпритульних тварин;
 • благоустрій на зупинках пасажирського транспорту;
 • надання компенсаційних виплат на пільговий проїзд в електроавтотранспорті.

У 2022 – 2024 роках передбачається здійснити такі заходи:

 • будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт доріг і тротуарів;
 • придбання спеціальної техніки для покращення роботи комунальних служб;
 • розширення та благоустрій територій кладовищ;
 • виконання комплексу робіт з організації безпеки дорожнього руху;
 • реконструкція об’єктів озеленення, створення нових газонів, квітників, посадка дерев та кущів;
 • будівництво нових мереж зовнішнього освітлення, відновлення освітлення парків і скверів.

         Видатки на житлово-комунальне господарство в прогнозі місцевого бюджету заплановані в сумі 12500,0 тис.грн. на 2022 рік, 13687,5 тис.грн. на 2023 рік, 14604,6 тис.грн.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

 • підвищення рівня життя мешканців громади;
 • покращення рівня благоустрою;
 • вивезення сміття та твердих відходів;
 • забезпечення надання якісних транспортних послуг громадянам;
 • вдосконалення дорожньо-транспортної мережі.

Економічна діяльність

Видатки об’єднані у цьому розділі передбачають здійснення витрат з бюджету Городоцької сільської  територіальної громади на 2022-2024 роки за напрямками:

 • будівництва ДНЗ в с.Городок ;
 • будівництво ремонт та утримання доріг.

          На ці цілі в прогнозі заплановані кошти в сумі 17700,0 тис.грн. у 2022 році, 18051,5 тис.грн. у 2023 році, 18323,0 тис.грн.

         Основними результатами, яких планується досягти є:

 • – забезпечити розвиток дошкільних закладів;
 • покращити  інфраструктуру доріг територіальної громади.

Інша діяльність

Інша діяльність пов’язана із реалізацією заходів програм, які стосуються сфер:

 • здійснення природоохоронних заходів;
 • заходи мобілізаційного характеру.
 • формування резервного фонду місцевого бюджету.

Виконання таких заходів сприяє створенню комфортних умов проживання мешканцям громади.

         Планується  проведення природоохоронних заходів на суму 800,0 тис.грн. у 2022 році, 850,0 тис.грн. у 2023 році та 900,0 тис.грн. у 2024 році.

        Передбачено на мобілізаційні заходи та проведення медичних оглядів призовників  відповідно 70,0 тис.грн, 76,6 тис.грн., 81,8 тис.грн.

       Сформовано резервний фонд бюджету в сумі 1100,0 тис.грн. у 2022 році , 1200,0 тис.грн. у 2023 році та 1300,0 тис.грн. у 2024 році.

Інформація щодо граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів наведена в Додатку 5 до цього Прогнозу.

Інформація щодо граничних показників видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету наведена в Додатку 6 до цього Прогнозу.

Інформація щодо граничних показників кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету наведена в Додатку 7 до цього Прогнозу.

VII. Бюджет розвитку

Інформація про обсяг капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів, визначених у межах загальних граничних показників видатків місцевого бюджету наведена в Додатку 8 до цього Прогнозу. Обсяг коштів  бюджету розвитку формується за рахунок коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду )  . У 2022  році даний обсяг складає 16100,0 тис.грн., у 2023 році 16200,0 тис.грн., у 2024 році 16300,0 тис.грн.

Головним розпорядником коштів – Городоцькою сільською радою т заплановано видатків на  суму 14100,0 тис.грн. у 2022 році , із них на  будівництво ДНЗ 10000,0 тис.грн. щорічно. На Капітальний ремонт доріг враховано 4000,0 тис.грн.  щорічно.

Головним розпорядником коштів – відділом освіти, культури , молоді та спорту Городоцької сільської ради плануються видатки в сумі по 2000,0 тис.грн. щорічно. 

VIII. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

Відповідно до Бюджетної декларації на 2022-2024 роки та статті 1032 Бюджетного кодексу України в Прогнозі передбачено отримання з Державного бюджету освітньої субвенції місцевим бюджетам, що спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах, визначених  кодексом.

На підставі листа Департаменту фінансів Рівненської ОДА від 06.07.2021 № 04-20/396 «Про показники місцевих бюджетів на 2022-2024 роки» передбачено отримання з обласного бюджету субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на оплату праці педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру.

Інформація щодо показників міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів у розрізі їх видів та бюджетів (державного та місцевих) наведена в Додатку 8 до цього Прогнозу.

Відповідно до статті 96 Бюджетного кодексу України та Бюджетної декларації на 2022-2024 роки передбачено базову дотацію до Державного бюджету (для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій).

Відповідно до статті 93 Бюджетного кодексу України місцева рада може передавати  та отримувати кошти на здійснення окремих видатків місцевих бюджетів у вигляді міжбюджетного трансферту.

Передача коштів між місцевими бюджетами здійснюється на підставі рішень відповідних місцевих рад, прийнятих кожною із сторін, і укладання договору.

Планується отримання освітньої субвенції з державного бюджету в сумі 33153,0 тис.грн. у 2022 році, 36310,6 тис.грн. у 2023 році , 38788,4 тис.грн. у 2023 році. Передбачено отримати  з обласного бюджету субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на оплату праці педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру відповідно по роках в сумі 1672,5 тис.грн., 1838,8 тис.грн., 2008,3 тис.грн. За рахунок іншої субвенції з бюджетів Білокриницької,  Олександрійської, Дядьковицької, Великоомелянської сільських рад на обслуговування дітей ТГ у інклюзивно-ресурсному центрі заплановано 426,2 тис.грн., 473,9 тис.грн., 530,3 тис.грн.

Інформація щодо показників міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам  у розрізі їх видів та бюджетів (державного та місцевих) наведена в Додатку 9 до цього Прогнозу.

Відповідно до укладених угод про наміри в Прогнозі передбачено міжбюджетний трансферт обласному бюджету для надання особам з інвалідністю послуг комплексної реабілітації в КЗ «Рівненський обласний центр комплексної реабілітації Рівненської обласної ради» відповідно 78,0 тис.грн., 94,0 тис.грн., 103,4 тис.грн. та районному бюджету Рівненського  району заплановано 155,0 тис.грн, 170,5 тис.грн., 187,5 тис.грн. на прогнозні роки для забезпечення виплат фізичним особам, що надають  соціальні послуги  громадянам сільської ради , що не здатні до самообслуговування  та для забезпечення діяльності СТ «Колос».  Бюджету Дядьковицької територіальної громади враховано по роках 994,6 тис.грн., 1090,5 тис.грн., 1253,9 тис.грн. для обслуговування громадян територіальної громади у комунальному некомерційному  підприємстві «Дядьковицька лікарня з центром  паліативної  допомоги» Дядьковицької сільської ради та для надання послуг КЗ «Центр надання  соціальних послуг» Дядьковицької сільської ради. Бюджету Рівненської міської територіальної  громади – 185,4 тис.грн. у 2022 році, 205,7 тис.грн. у 2023 році , 345,2 тис.грн.  у 2024 році на забезпечення збереження архівних фондів трудового архіву по ліквідованих підприємствах, установах та організаціях.

IХ. Інші положення та показники прогнозу бюджету

         При формуванні Прогнозу заплановані видатки на виконання статтей 89 та 91 Бюджетного кодексу України,  цільових програм, затверджених Городоцькою сільською   радою, які  передбачені виключно за періодами, на які ці програми затверджені. При формуванні бюджету територіальної громади на 2022 рік, у разі прийняття змін і доповнень до таких програм, показники будуть скореговані.

Керуючий
справами виконкому                                 Марія ЯКИМЧУК