Новини

Мобілізовані жителі Городоцької територіальної громади можуть отримати матеріальну допомогу

Жителі Городоцької сільської ради, зареєстровані в установленому порядку на території громади та  які у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України з 24 лютого 2022 року, у період дії воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 69/2022 «Про загальну мобілізацію» призвані для проходження військової служби під час мобілізації мають право на отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 5000 гривень.

Порядок надання одноразової грошової допомоги жителям Городоцької сільської ради нещодавно було затверджено на засіданні виконавчого комітету сільської ради.

Відповідно до Порядку надання одноразової грошової допомоги здійснюється за рахунок коштів бюджету Городоцької сільської територіальної громади шляхом перерахування коштів на рахунок заявника на підставі поданої до виконавчого комітету заяви та документів особисто заявником або одному з членів його сім’ї (у разі неможливості звернутися громадянину особисто).

Перелік документів для отримання допомоги:

1) заява про надання допомоги на ім’я сільського голови;

2) реквізити банківського рахунку;

3) копію паспорта заявника або копія ID- картки;

4) копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

5) документи, що свідчать про мобілізацію громадянина, поступлення на військову службу, тощо;

6) доручення  або інший документ у разі подання  заяви іншою особою;

7) у разі звернення за допомогою члена сім’ї, необхідно надати підтверджуючі документи про родинні стосунки:

для дружини (чоловіка) – свідоцтво про одруження;

для одного з батьків, дитини – свідоцтво про народження.

Переглянути рішення виконавчого комітету сільської ради від 31 жовтня 2022 року №190 «Про затвердження цільової Програми підтримки жителів Городоцької сільської ради, які призвані на військову службу під час мобілізації, уклали контракт внаслідок оголошення рішення про мобілізацію та( або) воєнного стану, прирівняних до них інших осіб, та членів їх сімей на 2022-2023 роки»