оновлено 02.02.2022

ЗВІТ

СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ ГОРОДОЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

СЕРГІЯ ПОЛІЩУКА

ЗА 2021 РІК 

Шановні депутати сільської ради, члени виконкому,  представники громадськості, мешканці громади!

Відповідно до п. 7 статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та на виконання статті 14 Регламенту Городоцької сільської ради затвердженого рішенням сесії сільської ради від  15 грудня 2020 року № 21 „Про затвердження Регламенту Городоцької сільської ради восьмого скликання” та  з метою належного інформування громадськості про підсумки діяльності сільського голови та виконавчих органів сільської ради, надається щорічний звіт голови Городоцької сільської ради про проведену роботу за 2021 рік.

Підсумовуючи роботу за цей період, можна з впевненістю сказати, що саме завдяки спільній плідній роботі, нам вдалося виконати поставлені завдання, реалізувати плани щодо розбудови інфраструктури та досягти вагомих показників у соціально-економічному розвитку громади.

Загалом, робота Городоцької сільської ради у 2021 році була спрямована на забезпечення виконання відповідних заходів та програм, що сприяло стабілізації економічного розвитку територіальної громади, підвищенню рівня фінансово-бюджетної дисципліни, реалізації окремих соціальних питань.

Загальна інформація про Городоцьку сільську раду

Городоцька сільська територіальна громада була утворена відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 722-р „Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Рівненської області”.

04 грудня 2020 року відбулася перша сесія новообраної Городоцької сільської ради. До складу ради обрано 22 депутати.

Городоцька сільська територіальна громада складається з 12 населених пунктів, зокрема с. Городок, с. Обарів, с. Бронники, с. Карпилівка, с.Караєвичі, с.Метків, с. Рубче, с. Михайлівка, с. Ставки, с. Рогачів, с. Білівські Хутори. Чисельність населення громади становить 12 314 чол. Загальна площа територіальної громади становить131,507 км2.

Діяльність ради та виконавчого комітету 

Діяльність ради, виконавчого комітету та виконавчих органів сільської ради спрямована на забезпечення виконання повноважень, направлених на розв’язання проблемних питань розвитку території, задоволення соціально-економічних потреб населення, здійснення від імені територіальної громади та в її інтересах функцій і повноважень місцевого самоврядування, визначених діючим законодавством.

Так, протягом 2021 року було проведено 11 сесійних засідань Городоцької сільської ради, на яких прийнято 1009 рішень. Контроль за виконанням рішень ради здійснюється 4 постійно діючими комісіями та виконавчими органами ради. Пленарні засідання ради та постійних комісій проводилися відкрито і гласно, за участю керівників виконавчих органів сільської ради, представників громадськості.

Виконавчими органами Городоцької сільської ради є її виконавчий комітет та виконавчі органи сільської ради. Виконавчий комітет сформовано у складі   25 членів. До складу виконавчого комітету обрані керівники виконавчих органів сільської ради, керівники підприємств, установ, організацій, що діють на території громади. Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання. Планові засідання виконавчого комітету сільської ради проводилися у останню декаду кожного місяця.

За 2021 рік роботи проведено 15 засідань виконавчого комітету, на яких прийнято 186 рішень. Робота виконавчого комітету та ради здійснюється відповідно до затверджених планів роботи, стан виконання яких постійно контролюється та аналізується.

На засіданнях виконавчого комітету попередньо розглянуто та схвалено 9 проєктів місцевих програм, заслухано звіти про підсумки виконання бюджету Городоцької сільської територіальної громади за відповідний період, обговорено інформацію про хід виконання у 2021 році програм місцевого значення, про роботу адміністративної комісії, про підсумки роботи зі зверненнями громадян. Крім цього, постійно розглядалися заяви та приймалися відповідні рішення щодо надання матеріальної допомоги жителям громади, присвоєння адреси об’єктів нерухомого майна, клопотання про присвоєння почесного звання України „Мати-героїня”, про взяття на квартирний облік та ін.

Надавалися дозволи на відкриття об’єктів роздрібної торгівлі, на встановлення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, на проведення робіт з благоустрою території, на видалення зелених насаджень, на переведення дачних (садових) будинків у жилі будинки, на газифікацію житлових будинків, на відчуження нерухомого майна, що належить недієздатній особі, на перепоховання померлого.

Всі рішення виконавчого комітету сільської ради були прийняті на засіданнях відкритим голосуванням більшістю від загального складу виконкому. Прийняті рішення виконавчого комітету оприлюднювалися на офіційному вебсайті Городоцької сільської ради.

Протягом 2021 року у виконавчому комітеті Городоцької сільської ради вчинено 314 нотаріальних дій. Зареєстровано 288 актів цивільного стану, зокрема: 186 смертей, 76 народжень, 26 шлюбів. 

Для забезпечення галузевих повноважень та відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” при Городоцькій сільській раді та її виконавчому комітеті у 2021 році створено низку постійно діючих комісій, зокрема:

– адміністративну комісію, проведено 5 засідань;

– комісію з питань захисту прав дитини в Городоцькій сільській раді, проведено 10 засідань;

– комісію з формування пропозицій щодо потреби в субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа при Городоцькій сільській раді, проведено 1 засідання;

– комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Городоцької сільської ради, проведено 19 засідань;

– експертну комісію Городоцької сільської ради, проведено 7 засідань;

– комісію з питань роботи із службовою інформацією в Городоцькій сільській раді, проведено 1 засідання;

– комісію з житлових питань при Городоцькій сільській раді;

– комісію з питань евакуації Городоцької сільської ради;

комісію з питань охорони праці при Городоцькій сільській раді.

Крім того, з метою захисту особистих та майнових прав, інтересів повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми при сільській раді у 2021 році створенні та діють Координаційна рада з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми, опікунська рада з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування).

З метою забезпечення інтересів дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування створено міждисциплінарну команду Городоцької сільської ради.

Городоцька сільська рада при виконані своїх повноважень взаємодіє з Рівненською обласною державною адміністрацією, Рівненською районною державною адміністрацією, Рівненською обласною та районною радами, сприяє у здійсненні ними власних повноважень, зокрема у вирішенні питань економічного, соціального та культурного розвитку, розглядає та враховує у своїй діяльності пропозиції депутатів, органів виконавчої влади та їх посадових осіб.

 Організаційно-кадрова робота, робота з питань діловодства та контролю 

Відповідно до Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, вимог Регламенту роботи виконавчого комітету сільської ради у виконавчому комітеті та виконавчих органах сільської ради постійно вживаються заходи щодо зміцнення виконавської дисципліни у роботі з документами, посилення контролю та підвищення відповідальності посадових осіб сільської ради за своєчасним виконанням завдань, визначених законами України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голів обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації, рішень обласної та районної рад.

Організація контролю у виконавчому комітеті сільської ради здійснюється відділом організаційного забезпечення, документообігу, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації сільської ради.

Забезпечується ефективне планування роботи виконкому Городоцької сільської ради та чітке дотримання встановлених термінів розгляду надісланих до виконання документів, оперативне їх проходження, доведення до безпосередніх виконавців і своєчасне інформування.

Протягом 2021 року до сільської ради надійшло 2152 документи від органів влади вищого рівня. Зокрема, розпоряджень голови облдержадміністрації – 82, голови райдержадміністрації – 50, доручення голови облдержадміністрації та його заступників – 61, доручень голови райдержадміністрації – 6, рішень обласної ради – 56, листів – 1897 листів.

Крім того, від органів влади вищого рівня, установ та організацій на адресу сільської ради надійшло 1317 листів, які потребували відповідного реагування. Станом на 31 грудня 2021 року на контролі перебувало 204 документи, з них: 113 листи, 53 доручень та 38 розпоряджень.

Протягом 2021 року видано 124 розпорядження з основної діяльності та 136 розпоряджень з кадрових питань.

Загалом, інформації про виконання розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації, доручень його заступників, інших документів з контрольними термінами подаються вчасно.

На відповідні рішення обласної, районної рад, розпорядження голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, в межах компетенції розробляються, відповідні заходи та  місцеві Програми.

З метою здійснення основних галузевих повноважень відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” рішенням сільської ради від 04 грудня 2020 року №14 „Про затвердження структури та чисельності працівників Городоцької сільської ради” затверджено структуру сільської ради та її виконавчих органів.

Зокрема, утворено 2 виконавчі органи із статусом юридичної особи публічного права та 7 виконавчих органів без статусу юридичної особи публічного права.

Протягом 2021 року в структурі Городоцької сільської ради відбулися певні зміни, зокрема: рішенням сільської ради від 22 січня 2021 року № 76 „Про внесення змін до рішення сільської ради від 04 грудня 2020 року №14 „Про затвердження структури та чисельності працівників Городоцької сільської ради та її виконавчих органів” утворено службу у справах дітей Городоцької сільської ради із статусом юридичної особи публічного права з граничною чисельністю 3 штатні одиниці.

З метою забезпечення виконання Закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” рішенням сесії Городоцької сільської ради від 30 вересня 2021 року  № 734 „Про внесення змін до рішення сільської ради від 04 грудня 2020 року №14 „Про затвердження структури та чисельності працівників Городоцької сільської ради та її виконавчих органів” у структурі сільської ради та її виконавчих органів реорганізовано діючі та утворено нові відділи:

відділ з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи Городоцької сільської ради.

відділ кадрової роботи Городоцької сільської ради;

юридичний відділ Городоцької сільської ради;

відділ організаційного забезпечення, документообігу, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації Городоцької сільської ради;

Станом на 31 грудня 2021 року гранична чисельність працівників сільської ради, складає 60 штатних одиниць: фактично працюють 30 посадових осіб, 10 – службовців, 9 – робітників, вакантних посад – 12.

Робота зі зверненнями громадян та запитами на публічну інформацію 

Впродовж 2021 року виконавчим комітетом сільської ради  вживалися належні заходи на виконання вимог Закону України „Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” та інших нормативно-правових актів щодо роботи із зверненнями громадян. 

Із урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня                  2020 року № 1236 „Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” керівництвом громади здійснювався особистий прийом громадян лише з пріоритетних питань.

Виконавчим комітетом сільської ради забезпечується щомісячний моніторинг додержання законодавства з питань звернень громадян.

Протягом 2021 року до сільської ради надійшло 1330 звернень громадян. Із зазначеної кількості звернень, на 20 – надано роз’яснення, 1179 – вирішено позитивно та  на 126 звернень надано вмотивовану відмову, 5 звернень перебуває на контролі до остаточного вирішення.

Із загальної кількості громадян, що звернулися: 1 – від потерпілих від аварії на ЧАЕС, 109 – від військовослужбовців – учасників АТО та членів їх сімей, 1 – від учасника бойових дій, 3 – від інвалідів війни, 20 – від інвалідів І-ІІІ гр., 6 – від дітей-інвалідів, 25 – від членів багатодітних сімей, 1 – від ветерана праці, 1 – від одинокої матері, 1 – від громадянки, якій присвоєно почесне звання України „Мати-героїня” та 1161 – інші категорії громадян.

Населенням громади перед сільською радою порушено 1330 питань. Серед них: 628 – питань соціального захисту, 34 – комунального господарства, 16 – житлової політики, 13 – екології та природних ресурсів, 3 – забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, 616 – звернень з питань аграрної політики та земельних відносин тощо.

Результати аналізу письмових звернень за змістом свідчать про те, що найактуальнішими були питання соціального захисту, виділення матеріальної допомоги, аграрної політики та земельних відносин, комунального господарства. Загалом, протягом 2021 року на звернення громадян надано матеріальної допомоги на понад 1 265, 407 млн грн.

З вищестоящих органів державної влади для розгляду та вирішення протягом 2021 року надійшло 15 звернень громадян.

На особистому контролі керівництва сільської ради, старост старостинських округів №1, 2 перебувають звернення, що надходять від інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”, учасників АТО та членів їх сімей.

Протягом 2021 року до сільської ради надійшло одне звернення від жінки, якій присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”. Від військовослужбовців, які брали участь в АТО/ООС та членів їх сімей надійшло 109 звернень.

Відповіді на звернення громадян протягом 2021 року в судовому порядку не оскаржувалися.

З метою виконання законів України „Про доступ до публічної інформації”, „Про інформацію”, постанов Кабінету Міністрів України сільською радою вжито низку заходів.

Зокрема, розпорядженнями сільського голови затверджено Порядок складання, подання, опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації, що знаходиться у володінні Городоцької сільської ради, форму запиту на інформацію, визначено спеціальні робочі місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, що містять публічну інформацію. Рішенням виконавчого комітету сільської ради затверджено розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Городоцька сільська рада, та Порядок відшкодування цих витрат.

Протягом 2021 року від громадян, громадських організацій та засобів масової інформації до сільської ради надійшло 25 запитів на публічну інформацію На всі запити надано вичерпну відповідь у визначені Законом терміни.

Інформаційна діяльність, комп’ютерне забезпечення

та підключення до мережі Інтернет 

Основними пріоритетами інформаційної політики в Городоцькій сільській раді є  забезпечення умов для реалізації конституційних прав громадян на свободу слова, вільний доступ до інформації; максимально ефективне використання потенціалу місцевих засобів масової інформації, офіційного вебсайту сільської ради, соціальних мереж  для формування позитивного даного іміджу територіальної громади.

З метою забезпечення гласності та відкритості у роботі сільської ради та на виконання рекомендацій постанови Кабінету Міністрів України від 12 червня 2021 року №493 „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо функціонування офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади” з 20 липня 2021 року розпочав роботу новий офіційний вебсайт Городоцької сільської ради (https://gorodok-gromada.gov.ua).

Новий сайт має сучасний дизайн, більш зручний функціонал. Крім того, нова версія є доступною для людей із вадами зору, має посилання на соціальні мережі. На офіційному вебсайті сільської ради систематично оприлюднюються офіційні документи, зокрема рішення сесії, проєкти рішень, рішення виконавчого комітету, розпорядження сільського голови, звіти про використання бюджетних коштів та інша актуальна інформація про роботу сільської ради та її виконавчих органів.

Для забезпечення висвітлення інформації про роботу ради, також, діє офіційна сторінка в соціальній мережі „Facebook”.

Крім того, з метою забезпечення кращої комунікації з жителями громади зокрема, надання інформації про зроблену роботу за перше півріччя та 2021 рік, у газеті „Вільне слово” від 24 червня 2021 року № 26 та  від 02 грудня 2021 року № 49 опубліковано інтерв’ю Городоцького сільського голови Сергія Поліщука.

У 2021 році Городоцькою сільською радою організовано та проведено низку інформаційних кампаній, зокрема: до Дня пам’яті та примирення, Дня Незалежності України, Дня Соборності України, Дня пам’яті жертв Голодомору, Дня захисника України, іміджева кампанія Міноборони України щодо підтримки контрактної служби в армії та заохочення вступу до лав Збройних Сил України, та ін. Під час інформаційних кампаній забезпечено розповсюдження на території територіальної громади тематичної зовнішньої реклами.

Одним із каталізаторів успішної та ефективної роботи територіальної громади на сьогоднішній день, є наявність сучасного матеріально-технічного забезпечення: персональних комп’ютерів, периферії, ліцензованого програмного забезпечення, надійних локальних телекомунікаційних систем.

З цією метою, у травня 2021 року було проведено системний аналіз стану мережі Internet в адміністративних приміщеннях Городоцької сільської ради, закладах освіти та культури, наявність ліцензійного програмного забезпечення (операційних систем Windows 10, антивірусного забезпечення, спеціалізованих програм: АІС „Місцеві бюджети” (LOGICA), M.E.Doc тощо), діагностику стану комп’ютерної техніки сільської ради та її виконавчих органів.

Станом на 31 грудня 2021 року забезпеченість комп’ютерною технікою працівників апарату та виконавчих органів сільської ради сягає 100 %, однак 35 % техніки є застарілою та потребує оновлення.

100 % наявних комп’ютерів підключені до мережі Internet, електронної пошти, мережевих програмних комплексів. У сільській раді та її виконавчих органах створено мережі з гарантованим синхронним каналом не менше 5 Мбіт/с для кінцевого споживача. 

Забезпечення законності, охорони прав,

свобод і законних інтересів громадян

Важливим напрямом роботи є правове забезпечення діяльності ради, її виконавчих органів та захист інтересів органу місцевого самоврядування в судах.

Зокрема, упродовж 2021 року за участі сільської ради розглянуто і продовжує слухатись 18 справ в Рівненському районному та в Рівненському окружному адміністративному судах .

Предметом вказаної кількості справ є позови щодо вирішення земельних  спорів, про визнання права власності на частку пай, заяви про визнання права на майно за набувальною давністю, про встановлення факту, що має юридичне значення.

У вказаних справах забезпечено участь у судах представника сільської ради, в установлені судом строки подано відзиви, пояснення та  необхідні документи, які підтверджують правоту дій органу місцевого самоврядування.

Своєчасно та якісно здійснюється надання практичної допомоги у розгляді звернень громадян, запитів, які надходять від правоохоронних органів, адвокатів, запитів щодо надання публічної інформації та інше.

Здійснюється вивчення  усіх  проектів рішень сільської ради, виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови на предмет дотримання вимог чинного законодавства, надається методична  і практична допомога  у підготовці вказаних документів виконавчим органам сільської ради.

Відповідно до статті 38 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою виконання повноважень щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян при виконавчому комітеті Городоцької сільської ради створено адміністративну комісію, яка діє у межах повноважень, передбачених статтею 218 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Протягом 2021 року проведено 5 засідань адміністративної комісії, на яких розглянуто 5 справ про адміністративні правопорушення відносно 5 осіб.

За результатами розгляду вказаних справ винесено 5 постанов, згідно із якими:

одну особу притягнуто до адміністративної відповідальності та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 1700 грн. (за порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів);

відносно 4 осіб винесено постанови про закриття справи та відповідно 4 осіб звільнено від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення.

Звільнені від відповідальності особи отримали усне зауваження за порушення: правил благоустрою – 2 особи та порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами – 2 особи.

Адміністративні справи розглядалися за ознаками правопорушень, передбачених наступними статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Важливим кроком для забезпечення безпеки жителів громади є створення в с. Городок пункту для поліцейських офіцерів громади. Городоцька сільська рада взяла  участь у проєкті Національної поліції України „Поліцейський офіцер громади”. Поліцейські пройшли багатоетапне навчання та приступили до роботи в громаді. За кошти громади було облаштовано приміщення для офіцерів поліції, придбано оргтехніку, меблі та один службовий автомобіль „Renault Duster”. Ще один службовий автомобіль „Renault Duster” поліцейські офіцери Городоцької територіальної громади отримали від Національної поліції України.

 Мобілізаційна та оборонна робота

У Городоцькій сільській раді протягом 2021 року вирішувалися першочергові питання оборонного характеру.

Зокрема, з метою забезпечення реалізації заходів з мобілізаційної підготовки та виконання завдань територіальної оборони Городоцькою сільською радою прийнято Програму забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи у Городоцькій сільській раді на 2021-2023 роки.

У 2021 році, щоквартально, на засіданнях виконавчого комітету заслуховувалися питання щодо стану виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади в галузі оборонної роботи.

Станом на 31 грудня 2021 року на території Городоцької сільської ради проживає 1361 військовозобов’язаних, з них резервістів – 1001 осіб, 360 – призовників.

Восени 2021 року по Городоцькій сільській раді було заплановано провести оповіщення на строкову військову службу 212 чоловік. На даний час призвано троє  призовників.

У 2021 році по територіальній громаді до лав Збройних Сил України призвано 4 призовників. Службу на контрактній основі несе троє військовозобов’язаних. На обліку Городоцької сільської ради перебуває 150 учасників бойових дій. У зоні проведення операції об’єднаних сил на території окремих районів Луганської та Донецької областей України на теперішній час військовослужбовців територіальної громади немає.

Відповідно до розпоряджень Рівненської районної державної адміністрації та Рівненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки сільською радою направляються військовозобов’язані офіцерського, сержантського та рядового складу для проходження військово-лікарської комісії.

Працівниками сільської ради здійснюються відповідні заходи щодо військово-патріотичного виховання населення. Зокрема, на виконання розпорядження голови Рівненської районної державної адміністрації „Про організацію комплектування Збройних Сил України військовослужбовців за контрактом” були роздруковані та розповсюджені листівки, з метою виявлення бажаючих проходити військову службу за контрактом у Збройних Силах України. Проводиться роз’яснювальна робота серед молоді щодо відповідальності за ухиляння від служби у Збройних Силах України.

Постійно здійснюється контроль за персонально-первинним та військовим обліком призовників, оповіщенням, збором документів, необхідних для оформлення особових справ призовників та доставки юнаків на призовну дільницю.

У січні 2021 року згідно з розпорядженням голови районної державної адміністрації була проведена приписка громадян України 2004 року народження до призовної дільниці до Рівненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки по Городоцької сільській раді.

Організація та ведення військового обліку відповідає вимогам керівних документів. Документація відпрацьована згідно методичних рекомендацій Рівненського районного територіального центру комплектування та                  соціальної підтримки та постанови Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 921.

Картотека побудована згідно зі схемою, затвердженою військовим комісаром. Функціональні обов’язки адміністрації пункту збору і відправки ресурсів сільської ради на час мобілізації доведені до посадових осіб. 

Цивільний захист населення

З метою  попередження виникнення надзвичайних ситуацій  природного та техногенного характеру на території територіальної громади протягом 2021 року проведено 19 засідань Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Городоцької сільської ради, на яких розглянуто 24 питання, щодо забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення громади. На засіданнях Комісії розглядалися питання щодо стану пожежної безпеки в громаді, готовності до проведення сезону безпеки на водних об’єктах, про стан готовності сільської ради, дорожніх, організацій до дій під час несприятливих погодних умов в зимовий період 2021-2022 років, про реалізацію заходів щодо запобігання поширенню на території громади гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та інші питання.

Крім того, відділом з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи сільської ради розроблено та затверджено:

– план основних заходів цивільного захисту на 2021 рік;

– план реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру Городоцької сільської ради;

– паспорт ризику виникнення надзвичайних ситуацій по Городоцькій сільській раді;

Для  належного забезпечення проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації на території громади рішенням виконавчого комітету створена комісія з питань евакуації Городоцької сільської ради та розроблена відповідна документація.

З метою забезпечення запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню громади внаслідок надзвичайних ситуацій та створення умов для ефективного використання сил та засобів цивільного захисту, ефективного та якісного навчання щодо кваліфікованих дій під час реагування на надзвичайні ситуації рішеннями сесії від 26 березня  2021 року затверджено Програму створення місцевого та об’єктового фондів матеріальних резервів для запобігання і ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій у Городоцькій сільській раді на 2021-2025 роки та Програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та забезпечення організації заходів пожежної, техногенної безпеки Городоцької сільської ради на 2021-2025 роки.

Протягом 2021 року у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області забезпечено проходження підготовки слухачів Городоцької сільської ради: за планом 19 осіб, пройшли навчання 25 осіб, що складає 130 %.

Відділом з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи сільської ради систематично проводиться роз’яснювальна робота серед населення щодо дотримання заходів пожежної безпеки. Зокрема, протягом  2021 року забезпечено розміщення плакатів з текстами застережень на об’єктах з масовим перебуванням людей, соціально-побутових, медичних, в закладах освіти та культури громади.

У рамках співпраці з Головним управлінням ДСНС України у Рівненській області з бюджету сільської ради виділено 50000 гривень аварійно-рятувальному загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Рівненській області та 50000 гривень 3 державному пожежно-рятувальному загону Головного управління ДСНС України у Рівненській області для придбання паливно-мастильних матеріалів та спеціального захисного одягу рятувальників.

З метою підвищення рівня пожежної безпеки, своєчасного реагування на пожежі, надзвичайні ситуації ліквідацію їх наслідків на території сільської ради до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів Головного управління ДСНС України у Рівненській області рішенням сесії від 30 вересня 2021 року № 738 погоджено створення підрозділу місцевої пожежної охорони (Центру безпеки) в с. Городок шляхом  співфінасування з Державного бюджету. 

Аналіз діяльності при здійсненні повноважень щодо

соціально-економічного розвитку громади. Регуляторна політика.

Фінансово-бюджетна сфера 

Запорукою успішного розвитку громади є соціально-орієнтований, економічно-обґрунтований, збалансований бюджет. Для того щоб забезпечити стабільне функціонування громади наприкінці 2020 року був затверджений бюджет, який ґрунтувався на детальному аналізі  податкової бази  та можливості додаткових джерел  його наповнення.

За 2021 рік до бюджету територіальної громади по загальному фонду  надходження склали 123,9 млн грн. В тому числі по власних надходженнях бюджет виконаний на суму 80,5 млн грн., що становить 101,1 відсотка до планових призначень на звітний період. При формуванні бюджету територіальної громади розрахунковий обсяг надходжень, який справлявся у 2020 році на території сільських рад, які увійшли до Городоцької сільської територіальної громади. складав 61,8 млн грн. Тобто, приріст від справляння доходів становить 18,7 млн грн. , або 30,2 відсотки.

У структурі власних доходів найбільшу питому вагу мають надходження від місцевих податків та зборів в сумі 45,5 млн грн., що становить 56,5 відсотка в загальному обсязі надходжень. Левова частка таких надходжень зараховуються за рахунок  земельного податку, поступлення від плати за землю за звітний період склали 33,0 млн грн., що становить 41,0 відсоток в структурі надходжень. Значна кількість юридичних та фізичних осіб, яка займається підприємницькою діяльністю на території громади, дозволила наповнити бюджет на  суму 9,3 млн грн.  

Доходи до бюджету територіальної громади від податку на доходи  фізичних осіб, які склали 31,5 млн грн., що становить 39,1 відсотка в структурі доходної частини по власних надходженнях. Частка інших надходжень до бюджету громади становить лише 8,3 відсотки, або 6,7 млн грн.

На виконання делегованих повноважень держави та інших територіальних громад до бюджету громади надійшли кошти міжбюджетних трансфертів в сумі 43,4  млн грн. 

Отримано  з державного та обласного бюджетів дотації на суму 9,2 млн грн.

Цільові субвенції на заклади освіти склали  32,3,0 млн грн., що дозволило в повному обсязі забезпечити виплату заробітної плати педагогічними працівникам, видатки на виконання державної програми „Нова українська школа”, діяльність інклюзивно-ресурсного центру, який, в межах співпраці громад, надає послуги дітям з обмеженими фізичними можливостями 6 сільських рад. Для забезпечення діяльності даного центру з бюджетів територіальних громад надійшли кошти субвенції в сумі 0,2 млн грн. Отримано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам  на соціально-економічний розвиток території в сумі 1,5 млн грн. на капітальний ремонт даху спортивного залу та холу будівлі Обарівського ліцею. 

Обсяг субвенції на забезпечення медикаментами  хворих на цукровий діабет склав 0,2 млн грн.

По спеціальному фонду бюджету надходження склали 5,2 млн грн. У загальній сумі надходжень екологічний податок становить 2,1 млн грн., або 40,4 відсотки від загального обсягу надходжень. Власні надходження бюджетних установ становлять 2,3 млн грн., із них гранди та дарунки які надійшли до бюджету сільської територіальної громади склали 2,1 млн грн. Від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва надійшло 0,1 млн грн. Поступлення від продажу земель несільськогосподарського призначення склали 0,7 млн грн.

За звітний період проведено видатків із загального фонду бюджету на суму  106,1 млн грн. Передано коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку на суму 17,6 млн грн. на проведення капітальних видатків.

У структурі видатків найбільшу питому вагу мають видатки на заклади освіти 52,4 відсотки, що становить 55,6 млн грн.

На утримання органів управління витрачено 22,2 млн грн. На благоустрій території та вивіз сміття проведено видатків на суму 13,8 млн грн. Видатки на заклади культури склали 4,4 млн грн. На поточні ремонти доріг профінансовано 1,8 млн грн. Спрямовано на соціальний захист населення 1,3 млн грн., із них на  виплату матеріальної допомоги жителям 1,2 млн грн. На фізичну культуру та спорт профінансовано 0,9 млн грн.

Передано міжбюджетних трансфертів з бюджету територіальної громади бюджетам інших рівнів на забезпечення надання соціальних послуг нашим жителям, установами інших територіальних громад на суму 5,2 млн грн.

По спеціальному фонду бюджету проведено видатків на суму 20,4 млн грн. У межах видатків спеціального фонду профінансовано на придбання предметів довгострокового користування, комп’ютерного та оргобладнання – 1,8 млн грн.,  на придбання адмінприміщення – 1,3 млн грн., на капітальний ремонт    доріг – 8,9 млн грн., на капітальні ремонти обєктів комунальної власності-   2,9  млн грн., на реконструкцію об’єктів – 0,2 млн грн.

За рахунок грандів, дарунків та власних надходжень установ проведено поточних видатків  на суму 1,6 млн грн.

Передано міжбюджетних трансфертів обласному бюджету на співфінансування  капітального ремонту дороги Обарів-Ставки 3,0 млн грн., на придбання автомобіля для поліцейського офіцера громади – 0,6 млн грн., субвенції державному бюджету 0,1 млн грн.

З метою збільшення надходжень до бюджету територіальної громади проводиться робота по проведенню нормативно-грошової оцінки земель. Так, у 2021 році проведено нормативно-грошову оцінку 22 ділянок промислової зони, що дозволить значно збільшити надходження земельного податку. Проводиться робота по залученню нових платників податків та по виявленню незареєстрованих працівників.

Регуляторна політика 

Відповідно до Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” в 2021 році сільською радою для одержання пропозицій і зауважень підготовлено аналіз регуляторного впливу до проєкту рішення „Про встановлення місцевих податків і зборів на території Городоцької сільської територіальної громади”, оприлюднені матеріали вказаного проєкту рішення на офіційному сайті сільської ради.

Сільською радою підготовлено відповідні документи до зазначеного проекту рішення для отримання висновку Державної регуляторної служби щодо його відповідності принципам державної регуляторної політики та надіслані в Державну регуляторну службу для отримання висновків.

За результатами проведеної роботи на сесії Городоцької сільської ради прийнято регуляторний акт: „Про встановлення місцевих податків і зборів на території Городоцької сільської територіальної громади”. Відповідно до зазначеного регуляторного акту на території громади встановлено місцеві податки і збори на 2022 рік.

Стан виконання делегованих повноважень в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку 

На виконання власних (самоврядних) повноважень відповідно до ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” у сфері житлово-комунального господарства, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, розвитку транспорту та зв’язку виконкомом сільської ради ведеться постійна робота з пошуку джерел надходжень до місцевого бюджету, залучення підприємців які б надавали якнайширший спектр послуг населенню у галузі житлово-комунального господарства.

Станом на 31 грудня 2021 року на території Городоцької сільської ради на соціальному квартирному обліку перебуває 15 громадян. Протягом 2021 року громадянам, що перебувають на соціальному квартирному обліку, житла з комунальної власності не виділялося. Загалом, на 2021 рік програм з житлового будівництва, житлового кредитування, будівництва чи придбання житла не приймалося. Надання допомоги власникам квартир (будинків) в їх обслуговуванні та ремонті здійснюється в межах програми з допомоги малозабезпеченим громадянам.

Об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території громади не створено, однак виконкомом ведеться постійна роз’яснювальна робота серед громадян з питання створення ОСББ.

Громадські вбиральні облаштовані в місцях масового перебування населення – на кладовищах, біля соціально-культурних закладів, тощо. Ведеться підтримка в належному стані стоянок та майданчиків для паркування автомобільного транспорту. Так, у 2021 році збудовано один новий майданчик у селі Городок, заплановано будівництво нових майданчиків для паркування. Усі паркувальні майданчики мають вільний доступ та безкоштовні.

Забезпечення соціально-культурних закладів комунальної власності паливом, електроенергією, газом здійснюється в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду 2021-2022 років.

У рамках повноважень з питань водопостачання, відведення та очищення стічних вод, здійснення контролю за якістю питної води на скарги мешканців с.Городок були залучені спеціалісти Держспоживслужби у Рівненській області для відбору зразків питної води в колодязях та проведення їх аналізу. Спеціалістами Держспоживслужби у Рівненській області всього було здійснено 2 виїзди, обстежено 5 колодязів. У 2021 році проведено поточний ремонт водопроводу в селі Обарів.

Тверді побутові відходи збираються і вивозяться спеціально обладнаними для цього транспортними засобами з усіх населених пунктів громади комунальним підприємством „Великошпанівське”, яке було відібране на конкурсних засадах.

Протягом 2021 року в с. Карпилівка, с. Городок, с. Обарів проведено поточні ремонти 5 майданчиків для збирання сміття.

Заплановано виготовлення схем санітарного очищення населених пунктів та впровадження систем роздільного збирання побутових відходів, зокрема закупівля сміттєвих баків. Ліквідовано одне стихійне сміттєзвалище.

Сільською радою проводься відповідні роботи з організації благоустрою населених пунктів.

Зокрема, за 2021 рік проведено капітальні та поточні ремонти низки вулиць і доріг на території громади, покращено мережу відеоспостереження, поточний ремонт та реконструкція мережі вуличного освітлення.

У с. Ставки проведено поточний ремонт 2 вулиць – Понебельська та Шевченка, в с. Карпилівка – капітальний ремонт покриття по вулицях Польова, Сонячна, Центральна, один  поточний ремонт дороги по вулиці Вишнева в  с. Городок. Триває капітальний ремонт дороги Обарів – Ставки.

Крім того, облаштувано білощебеневу доріжку до джерела в с. Обарів, відремонтовано пішохідні доріжки та тротуари в селах Городок, Понебель, Карпилівка.

У населених пунктах територіальної громади продовжується поточний ремонт та реконструкція мережі вуличного освітлення. Протягом 2021 року по Обарівському старостинському окрузі № 1 проведено поточні ремонти вуличного освітлення по 81 вулиці, по Бронниківському старостинському окрузі № 2 – по 13 вулицях, по Карпилівському старостинському окрузі №3 – по 8 вулицях, в с.Городок проведено поточні ремонти вуличного освітлення по 14 вулицях. Загалом, видатки на поточні ремонти вуличного освітлення та реконструкцію мережі вуличного освітлення по населених пунктах Городоцької територіальної громади склали 10,197 млн грн.

У 2021 році значна увага приділялася облаштуванню та проведенню ремонтів зупинок. Зокрема, протягом 2021 року, в населених пунктах Городоцької територіальної громади, відремонтовано шість зупинок для громадського транспорту та праведно облаштування (вкладання бруківки на майданчику для посадки і висадки пасажирів) трьох зупинок в с. Ставки та с. Обарів.

Протягом 2021 року виготовлено проектно-кошторисну документацію на проведення капітальних ремонтів дорожнього покриття в населених пунктах громади по 20 вулицях, на загальну суму 51,7 млн грн.

Варто зауважити, що у 2021 році в рамках проєкту „Велике будівництво” на території Городоцької сільської ради проведено капітальний ремонт дороги національного значення Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне. На дорозі облаштовані пішохідні доріжки, тротуари, 13 автобусних зупинок, 16 світлофорів, світлові опори, освітлення та розмітка. Довжина нової дороги – 6 км 200 метрів в обидва боки. Вартість – майже 450 млн гривень. Дорога відноситься до І категорії, адже складається із 4 смуг для руху. Нині, триває  ремонт дороги від ПрАТ „Рівнеазот” до траси Н-22. Виготовлена проєктно-кошторисна документація та проведено тендер на здійснення капітального ремонту дороги в с. Городок по вулиці Барона Штейнгеля. Орієнтовно ремонтні роботи повинні розпочатися навесні 2022 року.

Проведення ремонтів вищезазначених доріг, дасть можливість забезпечити жителів територіальної громади зручним доїздом до населених пунктів.

Забезпечення утримання в належному стані кладовищ здійснюється Службою господарського забезпечення Городоцької сільської ради.

У 2021 році встановлено нову огорожу та ворота на фасадній стороні кладовища села Ставки, відремонтовано огорожу кладовища в села Городок, регулярно проводилося викошування трави на території кладовищ, прибирання та вивезення сміття. У населених пунктах громади проводиться обрізка дерев, які заважають руху транспорту, пішоходам або були в лініях електропередач. У селі Бронники, тривають роботи по очищенню дренажних каналів.

Постійно проводяться заходи з озеленення населених пунктів та підтримка існуючих зелених насаджень в належному стані. Сільська рада долучилася до щорічної всеукраїнської акції „За чисте довкілля”.

На території громади працює 26 закладів роздрібної торгівлі, 12 закладів ресторанного господарства, 1 аптека. Наявні заклади з побутового обслуговування населення: перукарні, майстерні з пошиття одягу, тощо. Місцевих ринків чи ярмарків на території громади немає.

У галузі торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування виконавчим комітетом сільської ради налагоджено персональну роботу з підприємцями-власниками торгових точок та іншими суб’єктами підприємницької діяльності, направлену на неухильне дотримання правил торгівлі та захист прав споживачів. Контроль у сфері торгівлі та громадського харчування, а також побутового обслуговування населення здійснюється адміністративною комісією при виконавчому комітеті ради за наданими матеріалами уповноважених органів.

У населених пунктах громади працює 2 відділення Укрпошти та 1 відділення Нової пошти. У населених пунктах, де відсутні поштові відділення, працюють пересувні відділення поштового зв’язку. Поштове відділення забезпечує своєчасну доставку кореспонденції і періодичних видань до споживачів. На пошті також приймаються платежі за спожиті послуги, земельний податок, тощо. Листоноші доставляють пенсіонерам, пенсію та різні соціальні виплати.

У відносинах з суб’єктами підприємницької діяльності виконавчий комітет  надає будь-яку допомогу в межах діючого законодавства у напрямку вдосконалення торгівельної мережі та розширення асортименту послуг. Враховуючи ринкові механізми здійснення будь-якої діяльності у вищевказаних галузях, виконавчий комітет ради у своїй діяльності намагається уникати зайвого адміністративного тиску на бізнес. У закладах торгівлі та громадського харчування за погодженням з виконавчим комітетом встановлено зручний для населення режим роботи.

У галузі функціонування та розвитку транспортної мережі, робота виконкому ради направлена першочергово на збереження існуючих пасажирських маршрутів.

На розміщення реклами протягом 2021 року виконкомом надано 1 дозвіл. На порушення об’єктів благоустрою у 2021 році виконавчим комітетом сільської ради надано 3 дозволи.

 Містобудування та земельні відносини

У Городоцькій сільській раді одними із перших в Рівненському районі створений уповноваженим органом містобудування та архітектури – відділ архітектури, земельних відносин та житлово-комунального господарства сільської ради, який забезпечує здійснення повноважень для реалізації завдань місцевого самоврядування в сферах архітектури, земельних відносин та житлово-комунального господарства, на території Городоцької сільської ради.

Протягом 2021 року відділом архітектури, земельних відносин та житлово-комунального господарства сільської ради було видано:

415 будівельних паспортів забудови земельної ділянки;

підготовлено та видано, відповідно до законодавства, 10 містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва та 15 листів про те, що містобудівні умови та обмеження не видаються;

продовжено дію 1 паспорта прив’язки тимчасової споруди торговельного призначення.

погоджено 2 завдання на розроблення містобудівної документації на території Городоцької територіальної громади;

організовано та проведено 2 зібрання громадських слухань проектів містобудівної документації;

розроблено та затверджено 2 детальних плани території для будівництва та обслуговування об’єктів придорожнього сервісу за межами населених пунктів Городоцької сільської ради;

Відділ здійснює повноваження щодо присвоєння в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва поштових адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна.

У разі формування земельної ділянки чи зміни цільового призначення земельної ділянки для потреб, пов’язаних із забудовою, до проекту відділом архітектури, земельних відносин та житлово-комунального господарства надається витяг із відповідної містобудівної документації. З 01 вересня по  31 грудня 2021 року відділом надано 71 витяг із містобудівної документації.

Розроблена та затверджена в установленому законодавством порядку Програма розроблення містобудівної документації населених пунктів Городоцької територіальної громади на 2021-2025 роки та прийнято рішення про розроблення генеральних планів та планів зонування території чотирьох населених пунктів.

Разом з тим, відділом здійснюється реалізація державної політики у сфері регулювання земельних відносин земель комунальної власності у межах повноважень органів місцевого самоврядування та ефективного управління землями комунальної власності територіальних громад, що увійшли до складу Городоцької територіальної громади.

Більшість прийнятих рішень у сфері земельних відносин стосуються громадян на предмет реалізації ними своїх прав на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності та надання дозволів на складання проектів землеустрою, технічних документацій та їх затвердження по земельних ділянках для будівництва та обслуговування існуючих житлових будинків, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), для ведення особистого селянського господарства, індивідуального садівництва, тощо.

З грудня 2020 року по 31 грудня 2021 року відділом архітектури, земельних відносин та житлово-комунального господарства Городоцької сільської ради було опрацьовано 2018 усних та письмових заяв/звернень громадян, що стосуються питань земельних відносин. За результатами розгляду заяв та звернень підготовлено та подано на розгляд сесії Городоцької сільської ради 1753 проектів рішень, з них підтримано депутатами 1610 рішень, а саме:

про надання дозволів громадянам на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність;

затвердження проектів землеустрою та технічних документацій;

із питань земельних відносин, що стосуються комунальної власності Городоцької сільської ради.

На контролі сільського голови перебувають питання виділення земельних ділянок учасникам бойових дій. Інформація про подання заяв до Городоцької сільської ради учасниками АТО та членами сімей загиблих учасників АТО подається відповідним службам, установам, організаціям.

За звітний період підготовлено 6 проектів рішень про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність учасникам АТО для різних потреб, з них рішеннями сесій було підтримано 6 рішень.

Впродовж звітного періоду відділом:

підготовлено та видано 68 довідок різних видів, що стосуються земельних відносин;

підготовлено 238 листів з письмовими роз’ясненнями на звернення, заяви, скарги та пропозиції громадян;

підготовлено 463 викопіювання та ситуаційних схем з чергових карт, генеральних планів території Городоцької сільської ради;

підготовлено та зареєстровано 4 договори оренди на земельні ділянки різного цільового призначення. Станом на 31 грудня 2021 року загальна кількість укладених договорів на території ради становить 102 договори;

виготовлено 21 технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів на території Городоцької територіальної громади;

виготовлено 3 технічних документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності під польовими дорогами, запроєктованими для доступу до земельних ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення (крім польових доріг, що обмежують масив);

складено акт інвентаризації водних об’єктів (річок, струмків, водосховищ, ставків, озер, тощо) та гідротехнічних споруд на території Городоцької територіальної громади;

розроблена та затверджена програма розвитку земельних відносин і охорони земель на території Городоцької сільської ради на 2021-2022 роки.

З метою наповнення місцевого бюджету та недопущення втрат коштів, що надходять у вигляді земельного податку та орендної плати, проведена робота, пов’язана з оновленням та звірянням списків фізичних та юридичних осіб, що мають у власності чи користуванні земельні ділянки на території Городоцької сільської ради. Також, постійно ведеться робота по приведенню договорів оренди землі у відповідність до вимог чинного законодавства.

Соціальний захист населення

Для покращення соціального обслуговування, захисту та матеріального становища найменш соціально-захищених жителів громади рішенням сесії Городоцької сільської ради затверджено Програму матеріальної підтримки найбільш незахищених верст населення на 2021-2023 роки.

Станом на 31 грудня 2022 року на території Городоцької сільської ради  зареєстровано 12314 громадян, які проживають у 12 населених пунктах Городоцької сільської ради. З них 2040 особи похилого віку, 132 сім’ї учасника АТО/ООС, 228 осіб з інвалідністю, 57 дітей, які мають інвалідність,  53 одинока матір (батько), 291 багатодітних сімей.

З метою вирішення комплексу соціальних питань та згідно із статтею 34 Закону України „Про місцеве самоврядування” визначено перелік делегованих повноважень виконавчим органам сільських та селищної рад у сфері соціального захисту населення.

Протягом 2021 року сім’ям надано низку, визначених законодавством, допомог, зокрема:

– одноразову допомогу при народженні дитини – 146;

– допомогу сім’ям з дітьми (відповідно до Закону України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” – 198;

– допомогу малозабезпеченим сім’ям – 120;

– допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів – 15;

– допомогу по догляду за психічно хворим 1 або 2 групи – 22;

– допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю – 24;

– допомогу особам, які не мають права на пенсію та особам з  інвалідністю – 18;

– допомогу багатодітним сім’ям – 42;

– допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання – 11;

– компенсацію фізичній особі, яка надає соціальні послуги – 12;

– пакунок малюка – 79, послугу;

– послугу з догляду за дитиною до трьох років „Муніципальна няня” – 2.

П’ятдесят три багатодітних сім’ї подали документи до відділу соціального захисту населення та захисту прав дітей сільської ради на отримання посвідчення та пільги „Багатодітна сім’я”.

З метою надання адміністративних послуг соціального характеру із застосуванням електронного документообігу в Городоцькій сільській раді підключено програмний комплекс „Інтегрована інформаційна система „Соціальна громада”. Працівниками відділу сформовано 987 електронних справ. Зокрема, з них 492 – соціальні допомоги, 153 – пільги , 342 – субсидій.

На території сільської ради працює 3 соціальні робітники, які обслуговують 19 громадян похилого віку. Соціальні робітники тісно співпрацюють із спеціалістами сільської ради.

За кошти державного бюджету до дитячих центрів „Молода Гвардія”, „Артек”, та „Артек-Прикарпаття” відправлено на оздоровлення 5 дітей, які потребують особливої соціальної уваги.

З нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня захисника і захисниць України, Дня українського козацтва Городоцькою сільською радою 129 учасникам АТО надано грошову допомогу та 31 учасникам Другої світової війни, учасникам бойових дій, вдовам надано продуктові пакунки. До Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав і 32-ї річниці виведення військ з Республіки Афганістан та вшанування пам’яті загиблих під час Чорнобильської катастрофи 35 жителів громади, зазначеної категорії отримали матеріальну допомогу.

У 2021 році проведено 2 засідання координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статті та торгівлі людьми та 1 засідання опікунської ради з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування).

Протягом 2021 року надійшло 32 повідомлення про дитину, сім’ю /особу які перебувають у складних життєвих обставинах, та 12 повідомлень щодо вчинення домашнього насильства.

З сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах та сім’ями, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків здійснюється оцінка потреб сім’ї/особи, обстеження їх матеріально-побутових умов проживання, проводиться профілактична робота щодо подолання та мінімізації складних життєвих обставин.

Для 6 осіб з інвалідністю, та осіб похилого віку зібрано та оформлено документи для проходження комплексної реабілітації в КЗ „Рівненський обласний центр комплексної реабілітації” Рівненської обласної ради.

Крім того, було прийнято па передано до управління соціального захисту населення 10 справ щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю. Скановані документи передано для подальшого опрацювання до Рівненського обласного Фонду соціального захисту інвалідів.

Відділом соціального захисту населення та прав дітей у 2021 році було надано 145 консультацій з різних питань що стосуються соціального захисту населення. 

Захист прав дітей 

Рішенням Городоцької сільської ради від 22 січня 2021 року №75 утворено самостійний виконавчий орган місцевого самоврядування із статусом юридичної особи публічного права – службу у справах дітей Городоцької сільської ради Рівненського району Рівненської області, затверджено положення та структуру служби.

З метою забезпечення реалізації в Городоцькій сільській раді прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток, утворено комісію з питань захисту прав дитини та міждисциплінарну команду. Протягом 2021 року відбулося 10 засідань комісії.

Станом на 31 грудня 2021 року на обліку  в службі перебуває 6 дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, 5 дітей -батьки яких ухиляються від виконання своїх обов’язків по вихованню дітей, 1 дитина – скоєння насильства в сім᾽ї. На дітей які перебувають у складних життєвих обставинах, підготовлено особові справи дітей та складено індивідуальні плани членами міждисциплінарної команди.

На сьогоднішній день на обліку перебуває 22 дитини-сироти, та позбавлених батьківського піклування. 1 дитина, яка залишилася без батьківського піклування та влаштована на тимчасове перебування в комунальне підприємство „Рівненський обласний спеціалізований будинок дитини з центром реабілітації дітей з органічними ураженнями центральної нервової системи з порушенням психіки та паліативної допомоги дітям” Рівненської обласної ради.

Працівниками служби у справах дітей у 2021 році підготовлено 14 проектів рішень виконавчого комітету Городоцької сільської ради щодо доцільності позбавлення батьківських прав, визначення місця проживання, позбавлення батьківських прав, встановлення опіки, про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування. Підготовлено та подано до суду 2 позовних заяви про позбавлення батьківських прав. Прийнято участь у 18 судових засіданнях як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог.

З метою надання консультацій щодо соціально-правового захисту дітей спеціалістами служби у справах дітей сільської ради протягом 2021 року розглянуто 6 письмових звернень громадян та 67 усних звернень. На всі звернення відреаговано та проведено відповідну роботу.

01 червня 2021 року до Дня захисту дітей 10 дітей отримали подарунки у вигляді канцтоварів та 26 сімей із найбільш незахищених верств населення, у яких виховуються діти, отримали матеріальну підтримку. У рамках благодійної акції „Що приніс нам Святий Миколай” 24 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що проживають на території громади отримали подарунки у вигляді солодощів та канцтоварів.

Упродовж 2021 року спеціалістами служби у справах дітей сільської ради спільно з органами внутрішніх справ, організовано та проведено 50 рейдів на території Городоцької сільської ради, у ході яких перевірено умови утримання та виховання дітей у 56 сім’ях.

 Охорона здоров’я 

На території Городоцької сільської ради функціонують: Городоцька, Обарівська, Карпилівська амбулаторії загальної практики-сімейної медицини та  фельдшерсько-акушерські пункти в селах: Метків, Ставки, Бронники, Білівські Хутори, Рогачів, які входять до складу комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги „Медичний простір” Городоцької сільської ради.

Медичні заклади укомплектовані працівниками згідно штатного розпису, а саме: лікарями – 5,5 одиниць, середніми медичними працівниками – 17,5 одиниць, молодшими медичними сестрами – 5,0 одиниць.

Із сімейними лікарями Городоцької, Карпилівської, Обарівської амбулаторіями загальної практики-сімейної медицини укладено 8650 декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

Всі лікарські амбулаторії та ФАПи територіальної громади забезпечені медичним обладнанням та інвентарем згідно табелів оснащення. Всі лікарські амбулаторії  акредитовані. Медичні працівники беруть активну участь у ліквідації пандемії СOVID-19. За весь час було амбулаторно проліковано Городоцькою амбулаторією  724 чол., Карпилівською – 286 чол., Обарівською – 496 чол. На базі кожної амбулаторії розгорнуто три пункти щеплень для вакцинації проти СOVID-19.

На забезпечення роботи комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги „Медичний простір” Городоцької сільської ради із бюджету сільської ради виділено коштів на суму 0,95 млн грн. з них на комунальні послуги 0,81 млн грн., на забезпечення пільгових категорій населення 0,14 млн грн.

Використано коштів на загальну суму 0,44 млн грн., у тому числі на комунальні платежі 0,32 млн грн., на засоби індивідуального захисту 0,06 млн грн., на придбання газових лічильників 4 500,00 грн., на перевірку домових каналів 3 864,00 грн. На ремонт вхідної групи Обарівської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини 0,05 млн грн.

З власних коштів підприємства було проведено поточний ремонт Обарівської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини на загальну  суму 106 919,00 грн. (ремонт 49 000,00 грн., ремонт електроживлення 24 473,00 грн., монтаж точок електроживлення 33 446,00 грн.).

Станом на 31 грудня 2021 року проводиться  поточний ремонт Городоцької та Карпилівської амбулаторій загальної практики-сімейної медицини, на що було  виділено 0,14 млн грн. власних коштів.

Крім того, в серпні 2021 року за підтримки Рівненської обласної державної адміністрації Городоцька бригада екстренної медичної допомоги отримала новий автомобіль швидкої допомоги класу В. На новій швидкій можна здійснювати інтенсивну терапію безпосередньо в дорозі, автівка укомплектована сучасним медичним обладнанням, що дасть змогу надавати якісну невідкладну допомогу пацієнтам. 

Гуманітарна сфера

Культура 

У Городоцькій сільській раді з метою забезпечення якісного виконання повноважень у галузі культури було створено низку комунальних закладів, зокрема: комунальний заклад „Культурно-дозвіллєвий центр”, комунальний заклад „Городоцька школа мистецтв”, комунальний заклад „Публічно-шкільна бібліотека”.

Комунальний заклад „Культурно-дозвіллєвий центр” Городоцької сільської ради Рівненського району Рівненської області це група клубних закладів, структурних підрозділів „Центру” (будинки культури сіл Городок, Обарів, Карпилівка та клуби сіл Караєвичі, Михайлівка, Метків, Бронники, Рогачів, Ставки), основною діяльністю яких є діяльність у сфері культури та які включені до базової мережі закладів культури.

Станом на 31 грудня 2021 року у комунальному закладі працює – 31 працівник, з них 25 працівників, які проводять культурно-масову роботу.

Особливий акцент у роботі закладів культури приділяється роботі з дітьми та молоддю, створенню умов для їх духовно-патріотичного і творчого зростання та духовному збагаченню на кращих взірцях української та світової культури.

На базі комунальних закладів  функціонує 47 аматорських формувань, з них 33 дитячі формування, в яких займаються 547 учасників, це – вокально-хорові, хореографічні, театральні, фольклорні, художнього слова, декоративно-ужиткові та фізкультурно-оздоровчі гуртки.

Також, працює 3 аматорські колективи, які носять почесне звання „народний” та „зразковий” аматорський колектив, зокрема: народний аматорський ансамбль української пісні „Оберіг” с.Обарів, керівник Ігор Тимофеєв, народний аматорський ансамбль української пісні „Червона калина” с.Карпилівка, керівник Оксана Ткач та зразковий фольклорний ансамбль „Намисто” с.Городок, керівник Тетяна Васечко, заслужений працівник культури України.

Загалом, у 2021 році проведено 411 культурно-масових заходів, з них 48 виставок майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, 53 вистав та концертів аматорських колективів, 1 концерт професійних колективів, 244 інші культурно-освітніх та розважальних заходів, 65 суспільно-політичних заходів.

Спільно з відділом освіти, культури, молоді та спорту Городоцької сільської ради комунальні заклади брали активну участь в проведенні мистецьких заходів, з нагоди Дня пам’яті та примирення і 76-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні 1939-1945 років, з відзначення 25-ї річниці Конституції України та Дня молоді, народно-обрядовому святі „Зелене Купало в літо упало”, до Дня  Конституції України „З Україною в серці”, урочистих заходах до  Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці незалежності України „Хай в серці кожної людини живе любов до України”, медіа-годині „Вони тримали за нас небо” присвяченій пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та ін.

Також, кращі аматорські колективи та окремі виконавці приймали участь у Всеукраїнських, обласних фестивалях, конкурсах, святах, де здобували призові місця та ставали  лауреатами в різних номінаціях конкурсів, змагань.

Закладами КЗ „Культурно-дозвіллєвий центр” Городоцької сільської ради за лютий-грудень 2021 року  надано платних послуг для населення  на загальну суму 16,3 тис.грн.

Упродовж лютого-грудня 2021 року проводилися заходи з покращення матеріально-технічної бази. Зокрема, у будинку культури села Городок проведено ремонт санвузла, загальна сума виконаних робіт становить 49,8 тис грн. У закладах культури  сіл Обарів, Карпилівка, Караєвичі, Метків, Михайлівка проведено внутрішній поточний ремонт приміщення, розпочато внутрішній ремонт клубу с. Ставки. Загалом, на проведення внутрішніх поточних ремонтів, придбання будівельних матеріалів, по даних закладах, використано 73,7 тис грн.

Для клубних закладів сіл Обарів, Ставки та Рогачів закуплено керамічні електрообігрівачі на суму 20,8 тис грн.

Виготовлено проєкто-кошторисну документацію „На капітальний ремонт даху” в комунальних закладах сіл Обарів та Метків, на загальну  суму 125,5 тис. грн.

З метою недопущення виникнення надзвичайних ситуацій в комунальних закладах  для виконання заходів протипожежних робіт закуплено вогнегасники та проведено перезарядку наявних на загальну суму 8,1 тис грн. Проведено замірювання опору ізоляцій електромереж і електроустаткування на суму 3,3 тис грн.

Комунальний заклад „Городоцька школа мистецтв” Городоцької сільської ради здійснює свою роботу в с. Городок та  у відокремлених класах сіл Обарів та Бронники. На базі школи діє відділ духових та ударних інструментів, клас бандури, клас скрипки, клас фортепіано, клас гітари, клас сольного співу. У школі працює 13 викладачів, та навчається  97 учнів.

Викладачі та діти музичної школи приймали участь у заходах, що відбувалися на території Городоцької сільської ради, зокрема до Дня памʼяті та примирення і 76-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні 1939-1945 років, звітному  концерті КЗ „Городоцька школа мистецтв”,  до Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці незалежності України „Хай в серці кожної людини живе любов до України” та ін.

З лютого по грудень 2021 року в заклад закуплено портативне фортепіано, дві валторни, тубу, трубу, дві флейти, підставку для малого барабана та тростини для кларнета та саксофона, на загальну суму 136,9 тис.грн. Проведено заміну одинадцяти вікон на енергозберігаючі, загальна сума ремонтних робіт складає 47,5  тис грн.

У приміщенні закладу проведено  поточний ремонт, закуплено будівельних матеріалів на загальну суму 3,9 тис грн.

Комунальний заклад „Публічно-шкільна бібліотека” Городоцької сільської ради включає в себе 4 бібліотеки с. Обарів, с. Городок, с. Карпилівка та с.Бронники.

У комунальному закладі працює 6 бібліотечних працівників, які обслуговують користувачів в 7 приміщеннях. Протягом 2021 року покращилися надходження до бібліотечного фонду на  4663 примірників книг, на загальну на суму 16,8 тис. грн. Випущено книгу місцевої письменниці Софії Шевчук „Розбиті вітражі” 100 примірників на суму 10550,00 грн.

Комунальний заклад „Публічно-шкільна бібліотека” спільно з відділом освіти, культури, молоді та спорту Городоцької сільської ради, в складі культурно-дозвіллевих комплексів, освіти та з метою популяризації книги брали  активну участь, у різноманітних заходах, зокрема відео-популяризація книг „Леся Українка”, с. Городок, книжкова виставка „Ні я жива, я вічно буду жити” присвячене 150-річчю з дня народження Л.Українки та ін.

З метою недопущення виникнення надзвичайних ситуацій в бібліотечних  комунальних закладах  для виконання заходів протипожежних робіт закуплено вогнегасники та проведено перезарядку наявних на загальну  на суму 0,9 тис. грн.

Освіта 

У 2021-2022  навчальному році мережа закладів загальної середньої освіти Городоцької сільської ради налічує 4 заклади загальної середньої освіти з денною формою навчання.

У 2021 році проведено реорганізацію Бронницької гімназії та опорного закладу „Городоцький ліцей” Городоцької сільської ради Рівненського району Рівненської області шляхом приєднання Бронниківського дошкільного навчального закладу до Бронницької гімназії, Городоцького дошкільного навчального закладу до опорного закладу „Городоцький ліцей”, у результаті  вищезазначені заклади освіти мають у своєму складі  структурні підрозділи: початкові школи, гімназії, дошкільні підрозділи.  

У закладах освіти здобуває освіту 1393 учнів. Всього класів, класів-комплектів – 62, груп продовженого дня – 3, в них перебуває 85 здобувачів освіти. У 3 закладах загальної середньої освіти громади навчається 9 дітей з особливими освітніми потребами, з них охоплені інклюзивним навчанням, у 9 інклюзивних класах 9 учнів, 2 вихованці в інклюзивній групі дошкільних підрозділів (дану категорію дітей супроводжують 6 асистентів вчителів, 1 асистент вихователя).

Два заклади освіти здійснює профільне навчання (філологічний напрям) – опорний заклад „Городоцький ліцей” та Обарівський ліцей. Профільним навчанням охоплено 92 учні 10-11 класів.

Заклади загальної середньої освіти громади продовжують працювати в умовах реалізації Концепції „Нова українська школа”, Державного стандарту початкової освіти.

Протягом 2021 року у закладах освіти 100% змінено просторово-предметне оточення. Всі класні приміщення, в яких навчаються учні початкових класів, забезпечені сучасним дизайном, новим навчальним обладнанням, дидактичними матеріалами, мобільними робочими місцями, які при потребі можна трансформувати, технічними засобами навчання: телевізорами, ноутбуками, комп’ютерами, копіювальною технікою та навчально-дидактичними матеріалами, рекомендовані наказом Міністерства освіти та науки України. 

Класні кімнати учнів середньої та старшої ланки, коридорні приміщення в переважній більшості оформлені за стандартом НУШ; освітній простір є сучасним та комфортним для школярів.

Учителі початкових класів  закладів освіти Городоцької сільської ради  пройшли онлайн навчання на платформі «EdEra» та курси підвищення кваліфікації за Типовою освітньою програмою МОН України під керівництвом регіональних тренерів на базі локальних центрів.

Станом на 31 грудня 2021 року в громаді функціонує 4 дошкільні підрозділи закладів загальної середньої освіти. Дошкільну освіту здобувають 197 вихованців. У дошкільних підрозділах налічується 6 різновікових груп з цілоденним перебуванням та 3 групи з короткотривалим перебуванням (без харчування).

Охоплення дітей дошкільною освітою (різними формами) становить 93 %. На 100 місцях в середньому виховується 117 дітей дошкільного віку.

Проводяться планомірні заходи з покращення матеріального стану, модернізації бази функціонуючих установ дошкільної освіти.

У 2021 році оновлено меблі, технологічне обладнання, встановлено ігровий майданчик, придбано плазмовий телевізор, бойлер, газонокосарку, канцтовари та іграшки для дітей. Усі дошкільні підрозділи долучилися до створення нового освітнього простору в закладах, з метою надання якісних освітніх послуг в умовах концепції „Нова українська школа”.

У громаді працює комунальна установа „Городоцький інклюзивно-ресурсний центр” Городоцької сільської ради, який забезпечує системний кваліфікований супровід дітей з інвалідністю та особливими освітніми потребами протягом всього навчання від 2-х до 18 років у закладах освіти громади, а також відповідно до підписаних угод надає послуги іншим громадам, зокрема: Дядьковицькій (1132 дитини), Великоомелянській (1254), Олександрійській (2298 дітей), Зорянській (2011), Білокриницькій (1741 дитини), Городоцька (2801 дитини). Загалом на обслуговуванні у комунальній установі „Городоцький інклюзивно-ресурсний центр” – 11237 дитини.

Кількість дітей з особливостями розвитку постійно зростає. На персональному обліку в комунальній установі „Інклюзивно-ресурсний центр” перебуває 382 дитини.

У комунальній установі „Городоцький інклюзивно-ресурсний центр” є 8 кабінетів, зокрема кабінет лікувальної фізкультури, два кабінети практичних психологів та логопедів, кімната спільних засідань фахівців центру, приймальня для здійснення первинного прийому батьків або законних представників дитини, окремий санвузол та ресурсна кімната. Усі кабінети облаштовано меблями, технічними засобами та дидактичним матеріалами. Установа обслуговується корекційними педагогами: 2 вчителями-логопедами, 2 практичними психологами, вчителем-дефектологом, реабілітологом та  медичною сестрою.

У 2021 році покращилося і матеріальне забезпечення, зокрема придбано комплекти дидактичних матеріалів для кабінетів психологів та логопедів, поповнено 12 комплектами парт приміщення для групових занять, у ресурсну кімнату придбано інтерактивне обладнання, облаштовано меблями та дидактичними матеріалами кабінет логопеда. Всі приміщення центру пристосовані для дітей з особливими потребами відповідно до вимог законодавства, у тому числі ДСанПіН та ДБН (наявний пандус, мережа Інтернет). Налаштоване відео спостереження.

У Городоцькій територіальній громаді функціонує три позашкільні заклади, зокрема: Центр дитячої та юнацької творчості, комунальний заклад „Центр спорту та фізичного здоров’я” та комунальний заклад „Городоцька школа мистецтв” Городоцької сільської ради.

У Центрі дитячої та юнацької творчості працює 14 гуртків, де займається 244 вихованці за 4 напрямами позашкільної освіти: військово-патріотичний, художньо-естетичний, туристсько-краєзнавчий, еколого-натуралістичний.

У комунальному закладі „Центр спорту та фізичного здоров’я” займається 118 вихованців, наявні гуртки: загальна фізична підготовка, секція по футболу „Шкіряний м’яч”, гурток-секція легка атлетика.

Продовжується робота щодо розвитку пластового руху. Організовано роботу гуртків, у яких займаються учні  та долучаються до низки заходів, в тому числі що відбуваються на базі пластової оселі в с. Волошки. У перспективі створення молодіжного простору.

В усіх закладах освіти проводяться заходи щодо національно-патріотичного виховання учнівської молоді, правового та превентивного виховання, формування здорового способу життя, спортивні змагання, календарно-обрядові, родинні свята, благодійні акції.

З метою підтримки  обдарованої молоді, створення  умов для її розвитку та позитивної мотивації до навчання, серед вихованців закладів освіти громади проводяться учнівські олімпіади, турніри та інші інтелектуальні змагання. Зокрема, учениця Обарівського ліцею посіла ІІ місце у ІІ етапі конкурсу-захисту учнівських робіт  Малої академії наук, а вихованці  дошкільного підрозділу Обарівського ліцею стали переможцями Всеукраїнського уроку Доброти. 4 учнів стали призерами зонального етапу олімпіади „Знавці Біблії”.

Важливим питанням щодо створення сприятливих умов для доступу школярів до якісної освіти та збереження здоров’я є організація підвезення учнів до закладів освіти Городоцької сільської ради.

Підвезення 121 дітей, які проживають поза межею пішохідної доступності, здійснюється 3 шкільними автобусами, які наявні в опорному закладі „Городоцький ліцей”. Один з автобусів було придбано восени 2020 року за державною програмою „Шкільний автобус”. Це дало змогу здійснювати підвіз 17 учнів із с. Рогачів.

Загалом, шкільними автобусами учні підвозяться з сіл Караєвичі, Хотинь-Ходоси, Михайлівка, Карпилівка, Понебель, Метків, Рубче, Обарівський масив, Городок.

Значна увага приділяється інформатизації закладів освіти громади. Станом на 31 грудня 2021 року усі заклади (100%) підключені до мережі Інтернет (швидкість широкосмугового доступу 100 Мбіт/с.). Заклади загальної середньої освіти забезпечені комп’ютерними комплексами.

Покращилася матеріально-технічна база початкової ланки. За кошти державного бюджету придбано мультимедійні комплекси, ноутбуки, нетбуки, багатофункціональні пристрої (принтер-сканер-копії). Усі заклади мають власний вебсайт та власну сторінку в соціальній мережі Facebook.

У 2021 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти „Нова українська школа” придбано 5 ноутбуків та мультимедійне обладнання для здобуття початкової освіти в громаді.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 року № 403 „Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти” (в частині придбання ноутбуків) в опорний заклад „Городоцький ліцей”  придбано 5 ноутбуків.

На сьогодні заклади загальної середньої освіти Городоцької сільської ради забезпечені в повному обсязі освітньою субвенцією і затверджений помісячний кошторис дозволяє виплаті заробітної плати, у тому числі за час відпустки, та допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам.

З бюджету Городоцької сільської ради здійснюється фінансування дошкільних підрозділів закладів освіти,  непедагогічних працівників, оплата енергоносіїв, оплата продуктів    харчування та інших видатків закладів загальної середньої освіти Городоцької сільської ради, а також комунальних закладів, які є в підпорядкуванні відділу освіти, культури, молоді та спорту Городоцької сільської ради: комунальний заклад „Центр дитячої та юнацької творчості” Городоцької сільської  ради, комунальний заклад „Городоцька школа мистецтв”, комунальний заклад „Центр спорту та фізичного здоров’я” Городоцької сільської ради, а також фінансування інших працівників, оплата енергоносіїв, та інших видатків комунального закладу „Городоцький інклюзивно-ресурсний центр”.

Комунальні заклади Городоцької сільської ради повністю забезпечені видатками з бюджету Городоцької сільської ради.

Відповідно до рішення Городоцької сільської ради від 24 грудня 2020 року №28 затверджено Програму розвитку освіти Городоцької сільської ради Рівненського району Рівненської області на 2021-2023 роки, відповідно до якої в закладах освіти громади здійснюється харчування дітей.

Визначені категорії учнів, які харчуються за рахунок коштів сільської ради. Організовано харчування дітей за рахунок коштів батьків, в тому числі в  групах продовженого дня.  Програмою передбачено витрати на приготування платних обідів проводити за рахунок витрат на утримання установи, у зв’язку з чим послугами платного харчування користуються понад 500 здобувачів освіти громади.

Харчування учнів організоване на підставі перспективного меню, яке погоджене з Рівненським районним управлінням Головного управління Держспоживслужби в Рівненській області. З вересня навчальні заклади громади перейшли на оновлене меню. Організація харчування у закладах освіти здійснюється з дотриманням норм харчування, вимог санітарного законодавства та законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів.

Протягом 2021 року зміцнено матеріально-технічну та навчально-методичну базу закладів загальної середньої освіти громади, зокрема виконано низку робіт:

замінено вікна на енергозберігаючі в комунальному закладі „Городоцька школа мистецтв” (будівля № 2 опорного закладу „Городоцький ліцей”);

зроблено капітальний ремонт спортивної зали, ремонт приміщення харчоблоку, розпочато ремонт надвірного туалету Карпилівської гімназії;

здійснено поточний ремонт покрівлі котельні дошкільного підрозділу Обарівського ліцею;

встановлено ворота в  Обарівському ліцеї та  Карпилівській гімназії;

здійснено ремонт підвальних приміщень опорного закладу „Городоцький ліцей” та  Обарівського ліцею (дошкільний підрозділ);

проводиться капітальний ремонт – зовнішнє опорядження та утеплення частини фасаду опорного закладу „Городоцький ліцей”;

проводиться капітальний ремонт покрівлі Обарівського ліцею;

розпочато роботи по капітальному ремонту будівлі комунального закладу „Городоцька школа мистецтв” Городоцької сільської ради.

Станом на 31 грудня 2021 року опалення в закладах освіти Городоцької сільської ради забезпечується котельнями на газовому паливі – 6 та  на твердому паливі – 4. Заклади освіти громади забезпечені твердим паливом у повному обсязі. Заключено угоди з ТОВ „Газопостачальна компанія „Нафтогаз Трейдинг” на постачання  природного  газу.

У відділі освіти, культури, молоді та спорту Городоцької сільської ради та закладах освіти територіальної громади значна увага приділяється питанням організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту.

У закладах освіти Городоцької сільської ради станом на 31 грудня 2021 року наявні 142 вогнегасників, що становить 100 % забезпеченості. Проведено заміри опору ізоляції та технічне обслуговування вогнегасників у закладах освіти згідно графіків.

У 2021 році пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки відповідальні особи в установах та закладах освіти Городоцької сільської ради. Заплановано провести вогнезахисне просочення дерев’яних конструкцій горищ, встановлення блискавкозахисту та інші протипожежні роботи установ та закладів освіти.

Спорт

З метою створення сприятливих умов для реалізації молодіжних ініціатив в різних напрямках та реалізації  права громадян на заняття фізичною культурою, задоволення потреб населення громади у фізкультурно-оздоровчих і фізкультурно-спортивних послугах за місцем проживання та відпочинку, залучення різних груп населення, зокрема соціально незахищених, до занять фізичною культурою у Городоцькій територіальній громаді створено комунальний заклад „Центр спорту та фізичного здоров’я”.

Протягом 2021 року КЗ „Центр спорту та фізичного здоров’я” було забезпечено футбольними формами, для 3 футбольних колективів: „РОККО” Городок, ФК „Обарів”, ФК „Понебель”. У 2021 році закуплено футбольні м’ячі на всі колективи, також футбольна сітка та флагштоки для команд „РОККО” Городок та „Понебель”.

Команди „РОККО” Городок, ФК „Обарів”, ФК „Понебель” та юнацька команда „РОККО-юніор” приймали участь в чемпіонаті Рівненського району у трьох футбольних лігах.

На території громади функціонують секції з футболу на базі Обарівського ліцею, опорного закладу Городоцькій ліцей та Карпилівська гімназія. Секції загальної фізичної підготовки на базі Бронницької та Карпилівської гімназіях. Секція з волейболу в опорному закладі „Городоцькій ліцей”.

Від КЗ „Центр спорту та фізичного здоров’я” запрацював гурток з волейболу, функціонують гуртки з футболу в Карпилівці, Обарові, Бронниках та Городку;

Команди Городоцької сільської ради протягом 2021 року приймали участь у змаганнях обласного рівня, зокрема:

обласна Спартакіада серед депутатів (ІІ підсумкове місце з 6 видів змагань),

краща сільська громада Рівненщини (4 підсумкове місце);

обласна Спартакіада серед держслужбовців (прийняли участь в трьох видах змагань);

Спортсмени територіальної громади протягом року приймали участь в обласних змаганнях для людей з обмеженими фізичними можливостями, в обласних змаганнях ФСТ „Колос”, у благодійних турнірах, в обласних заходах обласного центру „Спорт для всіх”. Збірна команда відділу освіти приймала участь в кубку голови облдержадміністрації  та грає в чемпіонаті міста Рівного з футзалу. Започаткована та реалізується Спартакіада 2021-2022 серед навчальних закладів Городоцької територіальної громади (9 видів спорту протягом навчального року).

Загалом, в територіальній громаді для всіх верств населення КЗ „Центр спорту та фізичного здоров’я” упродовж 2021 року проведено 17 заходів.

Надання адміністративних послуг 

Для ефективної роботи та згідно Закону України „Про адміністративні послуги” у Городоцькій сільській раді створено виконавчий орган – відділ з питань надання адміністративних послуг, котрий очолює керівник структурного підрозділу. Робота з прийому суб’єктів звернень розпочата з 5 січня 2021 року.

Центр здійснює діяльність за принципом „єдиного вікна”, тобто прийом та видача результатів послуг здійснюється через адміністратора Центру.

Протягом 2021 року в Центрі громадяни та суб’єкти господарювання мали можливість отримати 38 видів послуг, згідно затвердженого Переліку адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП Городоцької сільської ради, зокрема – послуги Держгеокадастру України, державна реєстрація нерухомого майна, послуги дозвільного характеру, послуги реєстрації актів цивільного стану, послуги реєстрації місця проживання, зняття з обліку, послуги Державної міграційної служби, послуги нотаріату, послуги соціального захисту, послуги Пенсійного фонду.

На офіційному вебсайті створено і постійно оновлюється сторінка „Адмінпослуги”, на якій можна ознайомитися з інформацією щодо функціонування Центру та з питань отримання адміністративних послуг.

З питання отримання консультацій та послуг у 2021 році до Центру звернулося 8061 суб’єктів. Станом на 31 грудня 2021 року до бюджету Городоцької сільської ради через адміністраторів та Державного реєстратора ЦНАПу за платні адміністративні послуги надійшло 508 тис.610 грн.

У 2021 році у ЦНАПі Городоцької сільської ради впровадили нову послугу, що надається Державною інспекцією містобудування та архітектури України. У зв’язку з цим, начальнику відділу з питань надання адміністративних послуг виготовлено ключ доступу до спеціального реєстру для можливості сканувати та в подальшому пересилати до Державної інспекцієї містобудування та архітектури України відповідні заяви з адміністративних питань архітектури, разом у співпраці з відділом архітектури, земельних відносин та житлово-комунального господарства Городоцької сільської ради. Всього, надано 338 адміністративних послуг з виконання підготовчих та будівельних робіт і прийняття в експлуатацію закінчених в будівництво об’єктів, зокрема:

  1. Щодо об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1):

 – подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт/про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт – 3;

– реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації  – 4;

  1. Щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта:

– подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт/про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт – 180;

– реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації – 151;

Робота в Центрі спрямована на попередження фактів порушення законодавства, тому за звітний  період не зафіксовано порушень строків розгляду та видачі адміністративних послуг. На майбутнє є плани поповнення штатних одиниць та кількості адміністративних послуг через адміністраторів ЦНАПу та державного реєстратора з питань реєстрації фізичних осіб–підприємців та юридичних осіб .

Таким чином, підсумовуючи пророблену роботу за 2021 рік можна заначити, що Городоцька сільська рада, як орган місцевого самоврядування, з урахуванням кадрового потенціалу, спроможна виконувати повноваження, передбачені діючим законодавством і є важливою складовою демократичної, правової державності в Україні. Керівництво та виконавчий комітет Городоцької сільської ради продовжує докладати максимум зусиль для її розвитку та забезпечення якісних умов проживання жителям громади.

Водночас, актуальними напрямками для роботи у 2022 році вважаю:

проведення подальшої роботи по оптимізації та ефективному використанні бюджетних коштів (тендерні закупівлі, широке використання „ProZorro” та ін.);

підтримку малого та середнього підприємництва у галузі будівництва, житлово-комунального господарства, надання побутових послуг та розвитку фермерства і самозайнятості у сільській місцевості;

подальший розвиток інфраструктури населених пунктів (ремонт доріг, вуличного освітлення, облаштування автобусних зупинок та ін.)

будівництво гімназії та дошкільного підрозділу навчального закладу в с.Бронники;

будівництво дошкільного закладу в с. Городок;

проведення поточних ремонтів приміщень амбулаторій загальної практики-сімейної медицини в с.Городок, с.Обарів, с.Карпилівка;

придбання санітарного автомобіля Карпилівській амбулаторії загальної практики-сімейної медицини для надання мобільною бригадою паліативної допомоги дорослим та дітям, а також для обслуговування населення  Обарівської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини;

будівництво клубу в с. Бронники КЗ „Культурно-дозвіллєвий центр” Городоцької сільської ради Рівненського району Рівненської області;

капітальний ремонт даху в клубних установах сіл Обарів, Метків;

виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво бібліотеки в с. Карпилівка та капітальний ремонт приміщення бібліотеки в с.Обарів;

проведення капітального ремонту приміщення (перекриття даху, ремонт туалету, побудова складського приміщення, заміна дверей, заміна електропроводки)  комунального закладу „Городоцька школа мистецтв”,

забезпечення повноцінного опалення та проведення капітальних та поточних ремонтів закладах культури територіальної громади;

проведення огородження територій закладів культури та виготовлення державних актів на земельну ділянку  в  закладах культури;

покращення матеріально-технічної бази закладів культури, заміна вікон та дверей на енергозберігаючі;

придбання сценічних костюмів, одягу сцени, звукопідсилювальної апаратури та сучасної світломузики, комп’ютеризація закладів та підключення їх до мережі Інтернет;

проведення водопостачання до приміщення та встановлення санвузлів у закладах культури громади.

У планах роботи на майбутнє ще досить багато. Сподіваємося на співпрацю з усіма підприємствами, установами і організаціями, які розміщені на території сільської ради та і самих жителів громади. Хотілося б усі ці плани втілити в життя.

Сільський голова                                              Сергій ПОЛІЩУК