Основні завдання відділу у сфері архітектури та містобудування:

забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території Городоцької сільської ради;

забезпечення дотримання законодавства у галузі будівництва, в сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил при розробленні та реалізації                     затвердженої містобудівної документації.

 

Основними завданнями відділу у сфері житлово-комунального господарства:

участь у реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, готувати пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку, проекту               бюджету, вузькогалузевих програм;

координувати роботу, пов’язану з наданням населенню житлово-комунальних послуг підприємствами – надавачами цих послуг незалежно від форм власності;

розробляти систему заходів для забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства в умовах надзвичайної ситуації і ліквідації її наслідків;

здійснювати в межах своєї компетентності контроль за станом експлуатації та утримання житлового фонду і об’єктів комунального господарства незалежно від                    форм власності;

вживати заходів до оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води згідно із загальнодержавними та регіональними                       програмами;

аналізувати рівень цін і тарифів на продукцію, роботи і послуги житлово-комунального господарства та у разі потреби готує пропозиції щодо їх змін в установленому                          законодавством порядку;

здійснювати, відповідно до законодавства, контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-               комунального господарства.