Новини

Уряд спростив порядок виїзду дітей за кордон

Кабінет Міністрів України постановами від 28.02.2022 № 166 та від 01.03.2022 № 179  вніс зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України, та спростив порядок виїзду дітей за кордон під час воєнного стану:

Відповідно до Рекомендацій щодо координації переміщення дітей в межах України та виїзду дітей за межі України в умовах надзвичайного або воєнного стану, з метою збереження життя і здоров’я дітей в умовах надзвичайного або воєнного стану, служба у справах дітей забезпечує координацію роботи щодо переміщення в межах України та виїзду за межі України:

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли 18- річного віку та проживають або зараховані до закладів різних типів, форми власності та підпорядкування, на цілодобове перебування;

дітей, які не досягли 18-річного віку та не належать до категорій дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, але зараховані до закладів різних типів, форми власності та підпорядкування на цілодобове перебування (далі – діти, які цілодобово перебувають у закладах);

дітей із сімей патронатних вихователів, опікунів, піклувальників, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу;

дітей без супроводу батьків, які прибули разом з одним із батьків або у супроводі інших осіб.

Виїзд за межі України дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані до прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, передані під опіку, піклування

Виїзд за межі України дітей, які влаштовані до прийомної сім’ї / дитячого будинку сімейного типу, передані під опіку, піклування, здійснюється у супроводі прийомних батьків / батьків-вихователів / опікуна / піклувальника або уповноваженої ними особи.

У період надзвичайного або воєнного стану допускається уповноваження прийомними батьками / батьками-вихователями / опікунами / піклувальниками інших осіб для супроводження дитини під час перетину державного кордону України та перебування в іншій державі. Для цього прийомні батьки / батькивихователі або один з них / опікун / піклувальник та супроводжуючий повинні звернутися, в тому числі за допомогою електронних засобів зв’язку, до органу опіки та піклування за місцем свого фактичного перебування із відповідною заявою, у якій зазначаються:

– прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження кожної дитини;

– держава прямування;

– прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) супроводжуючого.

До заяви додаються (пред’являються):

– копія паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини;

– копії паспортів чи інших документів, що посвідчують особу прийомних батьків / батьків-вихователів / опікуна / піклувальника;

– копія паспорта чи іншого документа супроводжуючого;

– документи, що підтверджують повноваження прийомних батьків / батьків-вихователів / опікуна / піклувальника;

– у разі неможливості надання вищезазначених документів – документи, що містять відомості про особу, які можуть бути визнані Держприкордонслужбою.

Документи можуть бути пред’явлені в електронному вигляді у додатку “Дія”. Номер та серія пред’явлених документів зазначаються у заяві.

Варто взяти до уваги, що для виїзду дитини за межі України необхідна наявність таких документів:

– паспорт громадянина України або свідоцтво про народження дитини, або документи, що містять відомості про особу, які можуть бути визнані Держприкордонслужбою;

– договір про влаштування дитини до прийомної сім’ї / договір про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу або його копія;

– рішення / розпорядження про встановлення опіки (піклування) або його копія;

– погодження органу опіки та піклування (для дітей, які виїжджають за межі України в супроводі осіб, уповноважених прийомними батьками / батькамивихователями / опікунами / піклувальниками).

Після прибуття до місця тимчасового перебування особа, яка супроводжувала дітей, має звернутися до консульської установи України в країні перебування для взяття дітей на тимчасовий консульський облік.

Після припинення воєнного стану в Україні законні представники дітей зобов’язані вжити вичерпних заходів для повернення дітей на територію України.

Виїзд за межі України дітей у супроводі одного з батьків або уповноважених ними осіб

У період надзвичайного або воєнного стану допускається виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків.

У період надзвичайного або воєнного стану допускається уповноваження батьками (одним з них) дитини, яка не досягла 16-річного віку, інших осіб для супроводження дитини під час перетину державного кордону України та перебування в іншій державі.

Для цього батьки / один із батьків дитини, а також супроводжуючий повинні звернутися, у тому числі за допомогою електронних засобів зв’язку, до органу опіки та піклування за місцем свого фактичного перебування з відповідною заявою, у якій зазначаються:

– прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження дитини;

– держава прямування;

– прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) супроводжуючого.

До заяви додаються (пред’являються):

– копія паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини;

– копія паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, одного з батьків дитини;

– у разі відсутності вищезазначених документів – документи, що містять відомості про особу, які визнані Держприкордонслужбою;

– копія паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу, супроводжуючого.

Документи можуть бути пред’явлені в електронному вигляді у додатку “Дія”. Номер та серія пред’явлених документів зазначаються у заяві.

Органом опіки та піклування надається погодження виїзду за межі України дітей у супроводі осіб, уповноважених батьками.

Після прибуття до місця тимчасового перебування особа, яка супроводжувала дитину, має звернутися до консульської установи України в країні перебування для взяття дитини на тимчасовий консульський облік.

Виїзд за межі України дітей у супроводі баби, діда, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима

У період надзвичайного або воєнного стану допускається виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, в супроводі баби, діда, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима без нотаріально посвідченої згоди батьків дитини.

Варто взяти до уваги, що для виїзду дитини за межі України необхідна наявність паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини (у разі відсутності вищезазначених документів – документів, що містять відомості про особу, які визнані Держприкордонслужбою).

Для підтвердження родинного зв’язку з дитиною надаються (пред’являються) такі документи:

1) свідоцтво про народження одного з батьків дитини або його копія – бабою, дідом;

2) власне свідоцтво про народження або його копія – повнолітніми братом, сестрою;

3) свідоцтво про шлюб із одним із батьків дитини або його копія – мачухою, вітчимом.

У разі відсутності вищезазначених документів відповідні відомості можуть бути отримані у вигляді витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, у тому числі в електронному вигляді.

Після прибуття до місця тимчасового перебування особа, яка супроводжувала дитину, має звернутися до консульської установи України в країні перебування для взяття дитини на тимчасовий консульський облік.

Детальну інформацію можна отримати в

 начальника служби у справах дітей Городоцької сільської ради Шах Наталії Іванівни за тел. 098 4847605